Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ปวดฟันขึ้นหัว: สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาที่ช่วยบรรเทา

ปวดฟันขึ้นหัว: สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาที่ช่วยบรรเทา

ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63)

ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63)

ปวด ฟัน ขึ้น หัว: อาการ สาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา

อาการปวดฟันขึ้นหัว (Toothache that Causes Headache)

ปวดฟันเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่เคยพบเจอกันบ่อยๆ แต่บางครั้งอาการปวดฟันยังส่งผลกระทบไปยังส่วนอื่นของร่างกายด้วย เช่น อาการปวดฟันขึ้นหัว ซึ่งคืออาการที่ความเจ็บปวดที่เกิดจากฟันมากระทำให้เกิดอาการปวดหัวด้วยกัน อาการนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสามารถก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่คนที่พบเจออาการนี้ ในส่วนของอาการปวดฟันขึ้นหัวนั้น อาจจะมีลักษณะที่หลากหลาย และต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้องตามสาเหตุของอาการเพื่อทำให้สามารถควบคุมและบรรเทาอาการได้อย่างเหมาะสม

สาเหตุของอาการปวดฟันขึ้นหัว (Causes of Toothache that Causes Headache)

อาการปวดฟันขึ้นหัวส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟันและรากฟัน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุมาจากสาเหตุต่อไปนี้:

 1. ฟันเป็นรู: การเกิดรูในฟันอาจเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว เมื่อเกิดรูในฟันแล้ว อาจทำให้เกิดการอักเสบและการต้านทานการกดดันของท่อนประสาทในโพรงประสาทฟัน ทำให้มีอาการปวดที่ฟันและแผ่กระจายไปยังศีรษะ

 2. อาการโพรงประสาทฟันอักเสบ: การอักเสบของโพรงประสาทฟันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเจ็บป่วยของฟัน การเคลื่อนไหวของฟันอย่างกระทันหัน หรือการบดบังของฟัน ซึ่งอาการอักเสบของโพรงประสาทฟันนี้อาจก่อให้เกิดอาการปวดฟันและปวดหัวร่วมกัน

 3. ปวดฟันกราม (Bruxism): คือการบดบังฟันหรือทำกายทำให้ฟันแตกหัก การกรีดขูดฟันอย่างไม่ตรงตัวนี้อาจทำให้ฟันเสื่อมสภาพและเกิดอาการปวดฟันกรามร่วมกับอาการปวดหัว

 4. การเกิดสภาพที่ไม่พึงประสงค์ในโพรงประสาทฟัน: อาจมีสาเหตุมาจากการผ่าตัดฟันหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัวได้

 5. การติดเหยื่อมิสตริซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อฟันส่วนหนึ่งแตกหักและซึ่งเข้าติดกับเหงือก ทำให้เกิดความเจ็บปวดในฟันและส่งผลกระทบไปยังส่วนหัว

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว (Factors Contributing to Toothache that Causes Headache)

การเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัวอาจมีปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลกระทบต่ออาการ รวมถึง:

 1. การไม่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก: การทำความสะอาดปากและฟันอย่างไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดภาวะโรคเข้ามาในโพรงปาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

 2. การบดบังฟัน (Bruxism): นักศึกษาที่มีนิสัยในการกรีดขูดฟันระหว่างกลางคืนอาจทำให้ฟันเสื่อมสภาพและเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

 3. ฟันผุ: ฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจทำให้เกิดการอักเสบและอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

 4. การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง: การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงอาจทำให้เกิดภาวะการเกาะเครื่องในฟัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

 5. การบริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่เย็นจัด: การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิเย็นจัดอาจทำให้ฟันแสบร้อนและเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

 6. การกระทำที่ผิดในกระบวนการทันตกรรม: การกระทำที่ไม่ถูกต้องในกระบวนการทันตกรรมอาจทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

วิธีปฏิบัติในกรณีปวดฟันขึ้นหัว (Managing Toothache that Causes Headache)

การจัดการปวดฟันขึ้นหัวอาจมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ ดังนี้คือ:

 1. ควบคุมการกรีดขูดฟัน (Bruxism): หากคุณมักจะกรีดขูดฟันระหว่างกลางคืน ควรพบทันตแพทย์เพื่อให้สรุปว่าคุณมีปัญหา Bruxism หรือไม่ และสามารถรับการรักษาด้วยการใช้หน้ากากฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะในการใช้งานขณะนอนหลับ

 2. การใช้ยาแก้ปวดฟัน: ในกรณีที่ปวดฟันเกิดขึ้น คุณอาจต้องใช้ยาแก้ปวดฟันที่มีขายค้างคาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบรรเทาอาการ

 3. การรักษาฟันเป็นรู: หากฟันของคุณมีรูหรือฟันเสีย ควรนัดหมายเพื่อพบทันตแพทย์และรับการรักษาทันที เช่น การฟันย่อยที่ฟันเสีย การเคลือบหน้าเคมีซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดรูในฟันใหม่ได้

 4. การรับรักษาโรคเหงือก: หากอาการปวดฟันขึ้นหัวเกิดจากการติดเหงือก ควรพบทันตแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและการทำความสะอาดโดยประจำ

 5. การเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีความหวานสูง: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรูในฟันและเกิดภาวะปวดฟันขึ้นหัว เลือกทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีความหวานสูง เช่น ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ธรรมชาติ และน้ำเปล่า

 6. การใช้เทคนิคการควบคุมความเครียด: ความเครียดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ Bruxism และปวดฟันขึ้นหัว การใช้เทคนิคการควบคุมความเครียด เช่น การฝึกสติ การเล่นสปอร์ต หรือการทำโยคะ อาจช่วยลดอาการปวดฟันขึ้นหัวได้

การปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Care Practices)

การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอาการปวดฟันขึ้นหัว ดังนี้คือ:

 1. การแปรงฟัน: แปรงฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสองครั้งต่อวัน โดยใช้แปรงฟันที่มีความอ่อนโยนเพื่อไม่ทำให้เกิดการกรีดขูดฟัน

 2. การใช้สายไหม: ใช้สายไหมในการทำความสะอาดระหว่างฟันอย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อล้างความสกปรกและเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพ

 3. การใช้สเปรย์น้ำ: การใช้สเปรย์น้ำทำความสะอาดระหว่างฟันและเหงือก ช่วยล้างความสกปรกที่อยู่ระหว่างฟันและเหงือกอย่างอ่อนโยน

 4. การควบคุมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง: ลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวานสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรูในฟันและอาการปวดฟันขึ้นหัว

 5. การตรวจสอบทันตกรรมประจำ: ควรนัดหมายเพื่อตรวจสอบสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพื่อตรวจสอบสภาพฟันและรากฟันและให้การรักษาทันทีหากมีปัญหา

การเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์ที่เหมาะสม (Choosing the Right Dental Clinic and Dentist)

การเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญในการรับการรักษาที่มีคุณภาพ ดังนี้คือ:

 1. ความสะดวกในการเดินทาง: เลือกคลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อสะดวกในการเดินทางไปถึงคลินิก

 2. ความชำนาญของทันตแพทย์: ตรวจสอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทันตแพทย์ในการรักษาปัญหาทันตกรรม

 3. ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี: ควรเลือกคลินิกทันตกรรมที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การรักษามีความมั่นใจ

 4. บรรยากาศในคลินิก: ควรเลือกคลินิกทันตกรรมที่มีบรรยากาศที่เป็นกันเองและให้ความสบายใจในการรับการรักษา

 5. การให้บริการหลังการรักษา: สอบถามเกี่ยวกับบริการหลังการรักษาที่คลินิกมีให้ โดยเช่น การติดตามสภาพฟันหลังการรักษา หรือการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากในอนาคต

การเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัวและปัญหาทันตกรรมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

FAQ

คำถาม: อาการปวดฟันขึ้นหัวมาจากสาเหตุใดบ้าง?

คำตอบ: อาการปวดฟันขึ้นหัวสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ฟันเป็นรู, โพรงประสาทฟันอักเสบ, ปวดฟันกราม, อาการโพรงประสาทฟันอักเสบ และอื่นๆ การตรวจสอบและการรักษาตามสาเหตุจำเป็นสำหรับการบรรเทาอาการปวดฟันขึ้นหัว

คำถาม: วิธีการบรรเทาอาการปวดฟันขึ้นหัวคืออะไร?

คำตอบ: วิธีบรรเทาอาการปวดฟันขึ้นหัวขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ โดยสามารถใช้ยาแก้ปวดฟัน, การรักษาฟันเป็นรู, การควบคุมการกรีดขูดฟัน (Bruxism), การรักษาโรคเหงือก และการใช้เทคนิคการควบคุมความเครียด เป็นต้น

คำถาม: การบริโภคอาหารหวานสูงทำให้เกิดอาการปวดฟันขึ้นหัวได้หรือไม่?

คำตอบ: การบริโภคอาหารหวานสูงอาจทำให้เกิดรูในฟันและเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว ควรลดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทันตกรรม

คำถาม: ควรเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์อย่างไรเพื่อรับการรักษาที่มีคุณภาพ?

คำตอบ: การเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์ที่เหมาะสมควรพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง, ความชำนาญของทันตแพทย์, อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย, บรรยากาศในคลินิก, และการให้บริการหลังการรักษา การเลือกคลินิกทันตกรรมและทันตแพทย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัวและปัญหาทันตกรรมอื่นๆ

คำถาม: ทำไมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากมีความสำคัญในการป้องกันอาการปวดฟันขึ้นหัว?

คำตอบ: การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอาการปวดฟันขึ้นหัว เนื่องจากฟันเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยฟัน กระดูกกราม และเหงือก การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทันตกรรม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาฟันในสภาพที่ดีและมีความสมดุล ดังนั้น ควรปฏิบัติตามวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดฟันขึ้นหัว

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ปวด ฟัน ขึ้น หัว แก้ ปวดฟัน หาย ใน 1 นาที, ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง, วิธีแก้ปวดฟัน ฟันเป็นรู ปวดมาก, ปวดฟันถึงเส้นประสาท, โพรงประสาทฟันอักเสบ อาการ, ปวดฟันกราม ตุบๆ, ปวดฟันกรามไปถึงหู, อมเกลือแก้ปวดฟัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปวด ฟัน ขึ้น หัว

ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63)
ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63)

หมวดหมู่: Top 51 ปวด ฟัน ขึ้น หัว

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maycamtay.net

แก้ ปวดฟัน หาย ใน 1 นาที

แก้ปวดฟันหายใน 1 นาที: วิธีแก้ปัญหาทันทีและอาการที่เกิดขึ้น

ความเจ็บปวดฟันเป็นอาการที่ทุกคนอาจพบเจอเมื่อมีปัญหากับฟันหรือเหงือก ซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกไม่สบายและทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในทางต่าง ๆ และอาจทำให้เกิดภาวะเครียดและนอนไม่หลับในบางครั้ง ในบทความนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา “แก้ปวดฟันหายใน 1 นาที” ซึ่งจะพูดถึงอาการปวดฟัน สาเหตุของการเกิดปวดฟัน และวิธีการรักษาเบื้องต้นในขั้นแรก โดยคำแนะนำในบทความนี้เป็นเพียงการแนะนำทั่วไปเท่านั้น หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับฟันอย่างรุนแรง ควรพบทันตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องตามอาการของคุณเอง อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่รุนแรงคุณสามารถลองวิธีแก้ปวดฟันเบื้องต้นที่กล่าวมาด้านล่างนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ในขณะที่คุณรอเวลานัดพบทันตแพทย์ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องและรับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ อาจช่วยลดปัญหาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคุณอย่างเหมาะสม

สาเหตุของปัญหาปวดฟัน

เมื่อเกิดอาการปวดฟันขึ้น สิ่งแรกที่ควรทำคือค้นหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งอาจมาจากสาเหตุที่หลากหลาย เช่น

 1. ฟันผุ: เมื่อมีเกิดการสูญเสียส่วนของเนื้อเยื่อหน้าฟันทำให้เน้นฟันระหว่างการเคี้ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการปวดฟันและอาการแสบริมฝีปาก

 2. น้ำมูกอุด: เมื่อมีน้ำมูกอุดแน่น อาจก่อให้กับอาการปวดฟันในบางครั้ง เนื่องจากมีความดันที่เกิดขึ้นบนฟัน

 3. ฟันผุฟันน้ำนม: อาจก่อให้เกิดปัญหาปวดฟันกับเด็กที่มีฟันน้ำนมที่หายไม่สมบูรณ์หรือมีฟันผุ

 4. การบิดเบี้ยวฟัน: เมื่อฟันมีการบิดเบี้ยว อาจทำให้เกิดอาการปวดฟันและเสียดท้องได้

 5. การรับประทานอาหารหวาน: การรับประทานอาหารหวานมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการปวดฟันในบางครั้ง

 6. การใช้แปรงสีฟันหรือยาสีฟันที่มีความแข็งมาก: การใช้แปรงสีฟันหรือยาสีฟันที่มีความแข็งมากอาจทำให้เกิดการกัดขัดที่ผิวฟันและรากฟันซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาปวดฟัน

วิธีแก้ปวดฟันหายใน 1 นาที

 1. การล้างปากด้วยน้ำเกลืออุดมสมบูรณ์

น้ำเกลือมีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบและควบคุมการขยายตัวของเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งช่วยในการบรรเทาอาการปวดฟันได้ ลองใช้น้ำเกลือล้างปากด้วยน้ำอุ่นๆ โดยผสมน้ำเกลือเข้าไปในน้ำอุ่นเล็กน้อยและล้างปากด้วยน้ำเกลือในช่วงเวลาประมาณ 1 นาที การล้างปากด้วยน้ำเกลืออาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของคุณได้

 1. การใช้น้ำสะเดาช่วยลดอาการปวดฟัน

น้ำสะเดามีสารธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบและลดความเจ็บปวด สามารถลองใช้น้ำสะเดาชนิดเข้มข้นใส่ในน้ำอุ่นเล็กน้อยและนำมาแปรงฟันเบาๆ การใช้น้ำสะเดาสามารถช่วยลดอาการปวดฟันที่เกิดขึ้นได้

 1. การใช้กาแฟเปล่า

กาแฟเปล่ามีคุณสมบัติที่ช่วยในการบรรเทาอาการปวดฟันได้ โดยคุณสามารถทำด้วยการหยิบกาแฟมาใส่ในปากที่มีปัญหา จากนั้นค่อยๆ แปะเอากาแฟไว้ที่ช่องปวดฟันและรอสัก 1 นาที จะช่วยลดความเจ็บปวดของฟันได้

 1. การนวดจมูกด้วยวิธี “จิม” (Jīm)

การนวดจมูกด้วยวิธี “จิม” เป็นวิธีการจากวิถีการแพทย์แผนไทย ซึ่งช่วยในการรักษาอาการปวดฟันที่เกิดจากการอุดตันของน้ำมูก ทำโดยการนำนิ้วโป้งของมือมากดจมูกด้านบนเบาๆ ซ้ำไปเรื่อยๆ หากมีการอุดตันจริง ๆ ควรรักษาให้หายในระยะเวลาเพิ่มเติม

 1. การเก็บหายใจเบาๆ

การเก็บหายใจเบา ๆ ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างความผ่อนคลาย ทำให้คุณสามารถบรรเทาความเจ็บปวดของฟันได้ ลองนั่งหรือนอนในที่ที่เงียบสงบ แล้วเก็บหายใจเข้าด้วยจมูกเปิดให้ลึกๆ ค่อยๆ หายใจออกทางปาก ทำซ้ำไปเรื่อยๆ ในระยะเวลาประมาณ 1 นาที

FAQs

 1. การทำน้ำเกลือล้างปากเป็นอย่างไร?

การทำน้ำเกลือล้างปากเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ:

 • ใส่เกลือ 1 ช้อนชาลงในถ้วยน้ำอุ่นเล็กน้อย (ประมาณ 200-250 มล.)
 • เคลื่อนเคียงถ้วยน้ำเพื่อให้เกลือละลายในน้ำ
 • นำน้ำเกลือใส่ในปาก และเคี้ยวน้ำเกลือเบาๆ โดยไม่ต้องกลืน
 • ค่อยๆ หายใจออกทางปากเพื่อนำน้ำเกลือออกจากปาก
 1. การใช้กาแฟเปล่าช่วยลดอาการปวดฟันมีวิธีการใดบ้าง?

เมื่อมีอาการปวดฟัน คุณสามารถทำการใช้กาแฟเปล่าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด โดยทำดังนี้ค่ะ:

 • หยิบกาแฟเปล่ามาใส่ในปากในช่องที่มีปัญหา
 • แปะกาแฟไว้ในช่องปวดฟันและรอสัก 1 นาที
 • หลังจากนั้นค่อยๆ คายกาแฟออกจากปาก
 1. วิธีการนวดจมูกด้วยวิธี “จิม” เป็นอย่างไร?

วิธีการนวดจมูกด้วยวิธี “จิม” เพื่อบรรเทาอาการปวดฟันมีดังนี้ค่ะ:

 • ใช้นิ้วโป้งของมือนั้นเป็นตัวช่วยในการนวดจมูก
 • นำนิ้วโป้งมากดจมูกด้านบนเบาๆ โดยไม่ต้องกดแรง
 • ค่อยๆ นวดไปด้านบนจนถึงจมูกด้านล่าง
 • ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เป็นระยะเวลา 1 นาที

หมายเหตุ: วิธีการแก้ปวดฟันที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงวิธีการบรรเทาอาการเบื้องต้น หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับฟันอย่างรุนแรงควรพบทันตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องตามอาการของคุณเอง อย่างไรก็ตาม การดูแลฟันอย่างใกล้ชิดและรักษาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดฟันทันที จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาของฟันในอนาคตค่ะ

ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง

ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง: อาการที่ทำให้ความเจ็บปวดคันที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ

หมอดีกันหมอเสียกัน คำคมนี้เป็นคำคมที่เคยมีชื่อเสียงกันมากมาย และบางครั้งเราอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับปวดฟันจี๊ดนั้นอย่างเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองเป็นอาการที่ควรให้ความสำคัญและควรระวัง ซึ่งอาการนี้อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าที่คิด ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองให้มากขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันและรักษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ท่านสามารถรับมือกับอาการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทางการแพทย์และที่มาตรฐาน ดังนี้:

หมวดหมู่: สุขภาพช่องปาก

ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองคืออะไร?

ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองหมายถึง อาการปวดฟันหรือคันฟันที่มาจากปัญหาของช่องปาก แต่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สมอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่อันดับแรกคือเกิดจากการรับรู้ความเจ็บปวดของระบบประสาทที่ทำงานอยู่ในช่องปาก ซึ่งเมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ฟัน ระบบประสาทนี้จะส่งสัญญาณที่ทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดนี้เข้าสู่สมอง ทำให้คุณรับรู้ความเจ็บปวดที่ฟันและยังรู้สึกความเจ็บปวดที่ส่วนบนของหัวใจ

สาเหตุของปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง

ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังนี้:

 1. ฟันผุด: เมื่อฟันผุดหรือเคลื่อนไหวควบคู่กับกระบวนการที่ช่องปาก อาจทำให้ระบบประสาทในช่องปากรับรู้ความเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณความรู้สึกเจ็บปวดไปยังสมอง

 2. ฟันเสีย: ฟันที่มีปัญหาเช่น ฟันผุ ฟันเสีย เนื่องจากช๊อก หรือฟันเน่าที่ยังไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ระบบประสาทของฟันได้รับความกระทบและส่งสัญญาณความรู้สึกไปยังสมอง

 3. การรักษาทางทันตกรรม: การทำฟันเทียม การรักษารากฟัน หรือการผ่าตัดฟันที่ทำผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ

 4. ภูมิคุ้มกันน้อย: หากภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง อาจทำให้เกิดการอักเสบระบบประสาทในช่องปากและส่วนบนของหัวใจ ทำให้เกิดอาการปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองได้

อาการของปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง

อาการของปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ทั่วไปแล้วอาจมีลักษณะดังนี้:

 1. ความรู้สึกเจ็บปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ
 2. ความรู้สึกเสียวซีดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ
 3. อาการปวดศีรษะ
 4. อาการบวมและอักเสบที่เนื้อเยื่อใกล้ชิดกับฟัน
 5. อาการปวดที่รูฟันเทียมหรือรูฟันที่ถูกคัดออก

วิธีการป้องกันและรักษาปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง

เมื่อคุณรับรู้ถึงอาการปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง นี่คือวิธีที่ควรทำเพื่อป้องกันและรักษาอาการนี้:

 1. รับการตรวจสอบประจำที่ทันตแพทย์: การรับการตรวจสอบประจำที่ทันตแพทย์ช่วยตรวจสอบสภาพฟันและระบบประสาทในช่องปากของคุณ ซึ่งทำให้สามารถตรวจหาฟันที่มีปัญหาและรักษาให้ทันเวลา

 2. รักษาฟันที่มีปัญหา: หากคุณมีฟันที่เสียหาย ฟันผุ หรือฟันเน่า ควรรักษาฟันนั้นให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการระคายเคืองระบบประสาทในช่องปาก

 3. รักษาโรคเหงือกและฟัน: การรักษาโรคเหงือกที่ควบคู่กับฟันเสีย หรือการรักษาโรคเหงือกที่เกิดขึ้นในระยะหนึ่งอาจช่วยลดความเจ็บปวดที่สมอง

 4. สวมใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม: หากคุณมีฟันที่ขาดหาย หรือฟันที่ต้องถูกคัดออก ควรพบทันตแพทย์เพื่อหาวิธีรักษาและติดตั้งฟันเทียมให้เหมาะสม ทำให้ระบบประสาทในช่องปากและส่วนบนของหัวใจไม่เกิดความรู้สึกเจ็บปวด

 5. ควบคุมความเครียด: การควบคุมความเครียดและการหายใจอย่างเหมาะสมช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจได้

 6. รับประทานอาหารที่เหมาะสม: การรับประทานอาหารที่มีความนุ่มและไม่เสี่ยงต่อการทำให้ฟันเสียหายช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ

 7. ใช้ยาแก้ปวด: หากมีอาการปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ ควรใช้ยาแก้ปวดที่เสริมเพิ่มความแรง โดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองทำไมถึงเกิดขึ้น?
ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองเกิดขึ้นเนื่องจากระบบประสาทในช่องปากส่งสัญญาณความรู้สึกเจ็บปวดไปยังสมอง ทำให้คุณรับรู้ความเจ็บปวดที่ฟันและส่วนบนของหัวใจ

2. การรักษาปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองมีวิธีอย่างไร?
การรักษาปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ ควรรับการตรวจสอบประจำที่ทันตแพทย์และรักษาฟันที่มีปัญหาให้เรียบร้อย การสวมใส่ฟันเทียมที่เหมาะสมหากมีฟันที่ขาดหาย หรือการรักษาโรคเหงือกที่ควบคู่กับฟันเสีย เป็นต้น

3. มีวิธีป้องกันปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองอย่างไร?
เพื่อป้องกันปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง ควรรับการตรวจสอบประจำที่ทันตแพทย์ รักษาฟันที่มีปัญหาให้เรียบร้อย สวมใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม และควบคุมความเครียดอย่างเหมาะสม

4. ปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองสามารถหายเองได้หรือไม่?
อาการปวดฟันจี๊ดขึ้นสมองอาจหายเองหากเกิดจากปัจจัยที่ไม่รุนแรง เช่น อาการปวดที่เกิดจากฟันผุดหรือเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของร่างกาย แต่หากเกิดจากปัจจัยที่รุนแรง เช่น ฟันเสีย ฟันเน่า หรือฟันที่ถูกคัดออก ควรรับการรักษาและปรึกษาแพทย์

คำแนะนำในบทความนี้เป็นเพียงแนวทางและคำแนะนำทั่วไปในการเรื่องการรักษาปวดฟันจี๊ดขึ้นสมอง เพื่อความถูกต้องและประสิทธิภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์ในกรณีที่มีอาการปวดฟันหรือคันฟันที่มีความรุนแรงมากขึ้น

พบใช่ 8 ปวด ฟัน ขึ้น หัว.

ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63) - Youtube
ปวดฟันแบบไหน อันตรายถึงชีวิต : รู้สู้โรค (5 ก.พ. 63) – Youtube
ฟันคุด ปวดฟัน ฟันครุด ฟันอักเสบ มีกลิ่นปากสาเหตุจากฟันคุด/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ - Youtube
ฟันคุด ปวดฟัน ฟันครุด ฟันอักเสบ มีกลิ่นปากสาเหตุจากฟันคุด/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ – Youtube
ปวดฟัน! มียาแก้ปวดอะไรบ้าง? ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่?
ปวดฟัน! มียาแก้ปวดอะไรบ้าง? ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือไม่?
นอนกัดฟัน ปวดฟัน ปวดกราม อันตรายไหม วิธีแก้นอนกัดฟัน มีอะไรบ้าง ?
นอนกัดฟัน ปวดฟัน ปวดกราม อันตรายไหม วิธีแก้นอนกัดฟัน มีอะไรบ้าง ?
ปวดฟัน ถอนออกเลยดีไหม? Modern Smile ถอนฟัน จัดฟัน พัทยา ศรีราชา
ปวดฟัน ถอนออกเลยดีไหม? Modern Smile ถอนฟัน จัดฟัน พัทยา ศรีราชา
อาการ ปวดฟันคุด เมื่อเป็นมีลักษณะอย่างไร - รู้ไว้ก่อน ก็รับมือได้ถูกและทันท่วงที
อาการ ปวดฟันคุด เมื่อเป็นมีลักษณะอย่างไร – รู้ไว้ก่อน ก็รับมือได้ถูกและทันท่วงที
ปวดฟันกราม สัญญาณจากช่องปากที่อยากให้คุณใส่ใจ
ปวดฟันกราม สัญญาณจากช่องปากที่อยากให้คุณใส่ใจ
นอนกัดฟัน ปวดฟัน ปวดกราม อันตรายไหม วิธีแก้นอนกัดฟัน มีอะไรบ้าง ?
นอนกัดฟัน ปวดฟัน ปวดกราม อันตรายไหม วิธีแก้นอนกัดฟัน มีอะไรบ้าง ?
ยาแก้ปวดฟัน ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 บรรเทาอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบ | Mybest
ยาแก้ปวดฟัน ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 บรรเทาอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบ | Mybest
ปวดฟันคุดรุนแรงจนลามไปถึงหู - Pantip
ปวดฟันคุดรุนแรงจนลามไปถึงหู – Pantip
ปวดฟันทำไง มีวิธีหายภายใน5นาที ด้วยตัวเอง/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ - Youtube
ปวดฟันทำไง มีวิธีหายภายใน5นาที ด้วยตัวเอง/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ – Youtube
ปวดฟันกราม สัญญาณจากช่องปากที่อยากให้คุณใส่ใจ
ปวดฟันกราม สัญญาณจากช่องปากที่อยากให้คุณใส่ใจ
ไข 8 ข้อสงสัย
ไข 8 ข้อสงสัย “ฟันคุด” อาจสร้างปัญหาใหญ่หากไม่รีบถอน : Pptvhd36
ปวดฟัน - สาเหตุ และวิธีแก้อาการปวดฟันเบื้องต้น - โรงพยาบาลศิครินทร์
ปวดฟัน – สาเหตุ และวิธีแก้อาการปวดฟันเบื้องต้น – โรงพยาบาลศิครินทร์
ฟันคุด ฟันฝัง ผ่าออกได้แบบไม่เจ็บ - Modern Smile Dental ปรีกษาฟรี
ฟันคุด ฟันฝัง ผ่าออกได้แบบไม่เจ็บ – Modern Smile Dental ปรีกษาฟรี
ไขความลับ นอนกัดฟันเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีรักษานอนกัดฟัน
ไขความลับ นอนกัดฟันเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีรักษานอนกัดฟัน
ปวดฟัน เสียวฟัน หายได้ด้วยวีธีง่ายๆ ทำจริงหายจริง Kpcp Diy - Youtube
ปวดฟัน เสียวฟัน หายได้ด้วยวีธีง่ายๆ ทำจริงหายจริง Kpcp Diy – Youtube
เคยกันหรือป่าว ปวดฟันไปหาหมอฟันแล้วเจออย่างอื่นแทน - Pantip
เคยกันหรือป่าว ปวดฟันไปหาหมอฟันแล้วเจออย่างอื่นแทน – Pantip
กินของหวานแล้วปวดฟัน มาดูสาเหตุกันว่าเป็นเพราะอะไร ?
กินของหวานแล้วปวดฟัน มาดูสาเหตุกันว่าเป็นเพราะอะไร ?
วิธีแก้อาการปวดฟัน ฟันผุ อักเสบ เป็นหนอง ฟันแตก แก้ไขยังไงดี/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ - Youtube
วิธีแก้อาการปวดฟัน ฟันผุ อักเสบ เป็นหนอง ฟันแตก แก้ไขยังไงดี/รักฟันวันละ1นาทีByหมอโอ๋ – Youtube
ยาแก้ปวดฟัน ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 บรรเทาอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบ | Mybest
ยาแก้ปวดฟัน ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 บรรเทาอาการปวดฟัน เหงือกอักเสบ | Mybest
7 วิธีจัดการกับปัญหาฟันเป็นรู ปวดมาก ทำไงดี!? - Gowabi
7 วิธีจัดการกับปัญหาฟันเป็นรู ปวดมาก ทำไงดี!? – Gowabi
แผ่นแปะแก้ปวด
แผ่นแปะแก้ปวด” ช่วยแก้ “อาการปวดฟัน” ได้จริงหรือ? : Pptvhd36
สมุนไพร 6 ชนิด พิชิต อาการปวดฟัน – Kolbadent
สมุนไพร 6 ชนิด พิชิต อาการปวดฟัน – Kolbadent
ปวดฟัน อาการ สาเหตุ และการรักษาอาการปวดฟัน 36 วิธี !!
ปวดฟัน อาการ สาเหตุ และการรักษาอาการปวดฟัน 36 วิธี !!
11 สาเหตุการปวดฟัน มีอาการอะไร แก้แบบไหนให้หายขาด
11 สาเหตุการปวดฟัน มีอาการอะไร แก้แบบไหนให้หายขาด
ตื่นมาปวดฟันมาก 7 สาเหตุที่ทำให้ปวดฟันตอนเช้า - Gowabi
ตื่นมาปวดฟันมาก 7 สาเหตุที่ทำให้ปวดฟันตอนเช้า – Gowabi
ปวดฟันกรามเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีแก้ที่ควรรู้
ปวดฟันกรามเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีแก้ที่ควรรู้
7 วิธีจัดการกับปัญหาฟันเป็นรู ปวดมาก ทำไงดี!? - Gowabi
7 วิธีจัดการกับปัญหาฟันเป็นรู ปวดมาก ทำไงดี!? – Gowabi
ปวดฟัน เสียวฟัน สาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้าง วิธีแก้ปวดทำยังไง
ปวดฟัน เสียวฟัน สาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้าง วิธีแก้ปวดทำยังไง
ทำอย่างไรเมื่อที่อุดฟันหลุด ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม
ทำอย่างไรเมื่อที่อุดฟันหลุด ปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม
ปวดหัวใช้น้ำตบท้ายทอยทุกเช้าไม่ช่วยอะไร! วิธีสังเกตอาการแบบไหนต้องไปหาหมอ | Hfocus.Org
ปวดหัวใช้น้ำตบท้ายทอยทุกเช้าไม่ช่วยอะไร! วิธีสังเกตอาการแบบไหนต้องไปหาหมอ | Hfocus.Org
ฟันคุด คืออะไร มีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่ ทำไมต้องผ่า | Care Dental Clinic
ฟันคุด คืออะไร มีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่ ทำไมต้องผ่า | Care Dental Clinic
ยาเเก้ปวดฟัน แก้ปวดฟัน ปวดฟัน เหงือกอักเสบ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ยาเเก้ปวดฟัน แก้ปวดฟัน ปวดฟัน เหงือกอักเสบ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ปวดฟัน ทำยังไงดี สาเหตุและวิธีแก้อาการปวดฟันเบื้องต้น
ปวดฟัน ทำยังไงดี สาเหตุและวิธีแก้อาการปวดฟันเบื้องต้น
ก้มหน้าแล้วปวดหัว อาการ ก้มเงย เวียนหัว บอกโรคอะไร
ก้มหน้าแล้วปวดหัว อาการ ก้มเงย เวียนหัว บอกโรคอะไร
แม่จ๋าหนูปวดหัว!!! ทำอย่างไรดี เมื่อลูกมีอาการปวดศีรษะ - โรงพยาบาลศิครินทร์
แม่จ๋าหนูปวดหัว!!! ทำอย่างไรดี เมื่อลูกมีอาการปวดศีรษะ – โรงพยาบาลศิครินทร์
ปวดฟันกรามเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีแก้ที่ควรรู้
ปวดฟันกรามเกิดจากอะไร? พร้อมแนะนำวิธีแก้ที่ควรรู้
ปวดฟัน เสียวฟัน สาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้าง วิธีแก้ปวดทำยังไง
ปวดฟัน เสียวฟัน สาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้าง วิธีแก้ปวดทำยังไง
อาการ ปวดฟันคุด เมื่อเป็นมีลักษณะอย่างไร - รู้ไว้ก่อน ก็รับมือได้ถูกและทันท่วงที
อาการ ปวดฟันคุด เมื่อเป็นมีลักษณะอย่างไร – รู้ไว้ก่อน ก็รับมือได้ถูกและทันท่วงที
ปวดฟัน อาการ สาเหตุ และการรักษาอาการปวดฟัน 36 วิธี !!
ปวดฟัน อาการ สาเหตุ และการรักษาอาการปวดฟัน 36 วิธี !!
ไม่ใช่แค่ปวดหัว!แต่ลดปวดครอบจักรวาลที่ทุกบ้านต้องมี พาราเซตามอล ยาสามัญประจำบ้าน | Tylenol®
ไม่ใช่แค่ปวดหัว!แต่ลดปวดครอบจักรวาลที่ทุกบ้านต้องมี พาราเซตามอล ยาสามัญประจำบ้าน | Tylenol®
4 สัญญาณอันตราย ได้เวลารักษา “รากฟัน”
4 สัญญาณอันตราย ได้เวลารักษา “รากฟัน”
ยาพาราเซตามอล ยิ่งทานเยอะยิ่งหายปวด จริงไหม ?
ยาพาราเซตามอล ยิ่งทานเยอะยิ่งหายปวด จริงไหม ?
6 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย อาจบ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย
6 อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย อาจบ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย
เสียว ฟัน Zhulian ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
เสียว ฟัน Zhulian ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ตื่นมาปวดฟันมาก 7 สาเหตุที่ทำให้ปวดฟันตอนเช้า - Gowabi
ตื่นมาปวดฟันมาก 7 สาเหตุที่ทำให้ปวดฟันตอนเช้า – Gowabi
รวมเคล็ดลับ แก้ปวดฟันกลางคืน นอนสบาย หลับสนิท กุมภาพันธ์ 2023 - Sale Here
รวมเคล็ดลับ แก้ปวดฟันกลางคืน นอนสบาย หลับสนิท กุมภาพันธ์ 2023 – Sale Here
ปวดกราม ปวดขากรรไกร สัญญาณอันตรายของวัยทำงาน
ปวดกราม ปวดขากรรไกร สัญญาณอันตรายของวัยทำงาน
ปวดฟัน เสียวฟัน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่ต้อง รักษารากฟัน ได้แล้ว -
ปวดฟัน เสียวฟัน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่ต้อง รักษารากฟัน ได้แล้ว –

ลิงค์บทความ: ปวด ฟัน ขึ้น หัว.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ปวด ฟัน ขึ้น หัว.

ดูเพิ่มเติม: blog https://maycamtay.net/may-han

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *