Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Top 25 มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ Update

Top 25 มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ Update

Head, Shoulders, Knees & Toes | Exercise Song For Kids เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

Head, Shoulders, Knees \U0026 Toes | Exercise Song For Kids เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ: โรคมือเท้าปากที่ควรรู้

มือ (Hands)

มือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญทางการทำงานและช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หากเกิดอาการบาดเจ็บหรืออาการผิดปกติในมือ อาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกี่ยวข้องกับมือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะในเด็ก ๆ ซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับมือและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคือ “โรคมือเท้าปาก” หรือ “Hand-Foot-Mouth Disease (HFMD)” ซึ่งจำเป็นต้องระวังและรู้จักวิธีการป้องกันและรักษาให้ถูกต้อง

เท้า (Feet)

เท้าเป็นส่วนที่สำคัญของร่างกายที่ใช้ในการเดิน วิ่ง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การดูแลเท้าอย่างถูกต้องสามารถช่วยป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บ แผล หรือการติดเชื้อในเท้าได้ นอกจากนี้ การรู้จักเกี่ยวกับโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเท้าเช่นเดียวกับมือก็เป็นสิ่งสำคัญในการระมัดระวัง โรค “มือเท้าปาก” หรือ “Hand-Foot-Mouth Disease (HFMD)” จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักความระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเด็ก ๆ และผู้ใหญ่

ปาก (Mouth)

ปากเป็นอวัยวะที่สำคัญในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นที่ที่เชื่อมต่อกับระบบย่อยอาหารและการหายใจ นอกจากนี้ยังเป็นที่มาของการสื่อสารและภาษา การดูแลปากอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการติดเชื้อในปาก หนึ่งในโรคที่เกี่ยวข้องกับปากคือ “มือเท้าปาก” หรือ “Hand-Foot-Mouth Disease (HFMD)” ที่สามารถระบาดผ่านการติดต่อกันระหว่างบุคคล

ภาษาอังกฤษ (English Language)

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เผยแพร่ความรู้ให้กับคนทั่วโลก

อาการของมือเท้าปากภาษาอังกฤษ (Symptoms of Hand-Foot-Mouth Disease)

โรคมือเท้าปาก หรือ Hand-Foot-Mouth Disease (HFMD) เป็นโรคที่ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แต่ก็อาจพบได้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุที่มากกว่านั้น อาการของโรคมือเท้าปากมักจะเริ่มต้นด้วยอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ และอาการไข้หวัดที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-7 วันหลังจากการติดเชื้อ ส่วนอาการที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 1. ผื่นบนมือและเท้า: ปรากฏผื่นจุดแดงขนานหน้ามือและเท้า อาจเป็นแผลใส มีตุ่มน้ำ หรือแผลก้อน อาจทำให้เด็กระหว่างการเดิน หรือทำกิจกรรมที่ใช้มือและเท้าลำบาก

 2. ผื่นในปากและลิ้น: อาจพบผื่นแดงบนเส้นรอบปาก ในปาก และบนลิ้น อาจมีแผลและปวดระหว่างการกลืนอาหาร

 3. อาการไข้: เด็กอาจมีอาการไข้สูงระหว่าง 38-39 องศาเซลเซียส

 4. อาการปวดท้องและอาเจียน: เด็กอาจมีอาการปวดท้อง แน่นหน้าท้อง หรืออาการอาเจียน

 5. อาการไม่ค่อยอยู่สบาย: เด็กอาจมีอาการไม่ค่อยอยู่สบาย ไม่มีความสดชื่น หรือไม่สนใจดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร

สาเหตุและการแพร่ระบาดของมือเท้าปากภาษาอังกฤษ (Causes and Transmission of Hand-Foot-Mouth Disease)

โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Coxsackie A16 และ Enterovirus 71 โดยปกติแล้วมักจะระบาดในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน สาเหตุที่ทำให้เด็กๆ ติดเชื้อโรคมือเท้าปากได้มีดังนี้:

 1. การสัมผัสกับของเสีย: เชื้อไวรัสจากมือ หรือของเสียของบุคคลที่ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสิ่งของที่มาตรฐาน

 2. การสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูก และสิ่งคัดหลั่ง: เชื้อไวรัสอยู่ในน้ำลาย น้ำมูก น้ำคาง และสิ่งคัดหลั่งอื่นๆ ของบุคคลที่ติดเชื้อ

 3. การสัมผัสกับผิวหนัง: การสัมผัสกับผิวหนังของบุคคลที่ติดเชื้อสามารถทำให้เกิดการแพร่กระจายโรค

 4. การสัมผัสกับอาหารที่ไม่ปลอดภัย: หากเด็กสัมผัสกับอาหารที่มีเชื้อไวรัสมือเท้าปาก เช่น ผลไม้หรือขนมที่มีมือของบุคคลที่ติดเชื้อสัมผัสก่อนหน้านี้อาจทำให้ติดเชื้อไวรัส

 5. การติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่น: การสัมผัสกับบุคคลที่ติดเชื้อมือเท้าปาก

 6. สภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด: สภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดหรือไม่เป็นสะอาดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก

การวินิจฉัยและการรักษาของมือเท้าปากภาษาอังกฤษ (Diagnosis and Treatment of Hand-Foot-Mouth Disease)

เมื่อเด็กมีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ และอาการไข้หวัดที่เกิดขึ้นระหว่าง 3-7 วันหลังจากการติดเชื้อ แพทย์อาจทำการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก โดยการทำการตรวจหาสิ่งคัดหลั่งทางเส้นคลอด น้ำลาย และอาจให้ทำการตรวจเพิ่มเติมเช่น การเก็บตัวอย่างเส้นคลอดและเลือด

ในกรณีที่เด็กมีอาการเด่นชั้นต่ำ และอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องให้การรักษาเพิ่มเติม เนื่องจากโรคมือเท้าปากมักหายเองภายใน 7-10 วัน แต่หากเกิดภาวะแพทย์อาจแนะนำให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเพียงพอ รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ และให้ยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์

การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของมือเท้าปากภาษาอังกฤษ (Prevention and Control of Hand-Foot-Mouth Disease)

เนื่องจากโรคมือเท้าปากสามารถระบาดผ่านการสัมผัสกับของเสียของบุคคลที่ติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากเป็นสิ่งสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้:

 1. ล้างมือบ่อยครั้ง: ส่วนใหญ่การติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสกับมือที่มีเชื้อไวรัส อย่างน้อยทุกครั้งที่ต้องการสัมผัสกับบุคคลที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ควรล้างมือโดยใช้สบู่และน้ำสะอาด

 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อ: ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ เช่นการกอด จับมือ และสัมผัสที่ใกล้ชิด

 3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ: ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดมือ และพื้นผิวสิ่งของที่ใช้กับเด็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 4. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน: ไม่ควรใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับเด็กที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า และสิ่งของเครื่องสำอาง

ข้อควรระวังและการดูแลรักษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของมือเท้าปากภาษาอังกฤษ (Precautions and Care to Prevent Hand-Foot-Mouth Disease Spread)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในสังคม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

 1. อย่าส่งเด็กที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ไปทำกิจกรรมในสถานที่ควบคู่กับเด็กอื่น ๆ หรือสถานที่ที่มีเด็กหลายคนรวมกัน

 2. ห้ามเด็กเข้าเล่นในพื้นที่ส่วนกลางหรือสถานที่ที่มีเด็กหลายคนรวมกัน ในช่วงที่เด็กมีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้

 3. ระมัดระวังการสัมผัสกับคนที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ และระหว่างการสัมผัสควรระมัดระวังการสัมผัสที่ใกล้ชิด และไม่ควรสัมผัสในส่วนของตัวหรือใบหน้า

 4. อย่าสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อไวรัสมือเท้าปากอยู่ เช่น ผลไม้หรือขนมที่มีมือของบุคคลที่ติดเชื้อสัมผัสก่อนหน้านี้

 5. ให้เด็กหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเด็กอื่นที่มีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้

 6. ในกรณีที่เด็กมีอาการเหี่ยวหายใจ ปวดคอ หรืออาการไข้ควรให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเพียงพอ รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ และให้ยาลดไข้ตามคำแนะนำของแพทย์

 7. หากเด็กมีอาการรุนแรง หรืออาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

ความระมัดระวังและการปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันและรักษาโรคมือเท้าปากเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสังคม นอกจากนี้ยังสามารถลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่อเนื่องได้ หากมีอาการเห็นและความเสี่ยงในการติดเชื้อควรรีบพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ Hand, foot mouth disease, โรคมือเท้าปาก สาเหตุ, Hand Foot Mouth Disease คือ, โรคมือเท้าปาก อาการ เริ่มต้น, HFMD, Hand Foot Mouth Disease รักษา, Coxsackie B virus คือ, โรคมือเท้าปากวิธีรักษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ

Head, Shoulders, Knees & Toes | Exercise Song For Kids เพลงเด็กภาษาอังกฤษ
Head, Shoulders, Knees & Toes | Exercise Song For Kids เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: Top 22 มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ

Hand Foot And Mouth Disease คืออะไร

Hand Foot and Mouth Disease (HFMD) คืออะไร

โรค Hand Foot and Mouth Disease (HFMD) หรือที่เรียกกันว่า โรคเด็กพุงมือเท้าและปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กๆ อายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่อายุระหว่าง 1-3 ปี เป็นโรคที่ระบาดได้รุนแรงในบางช่วงเวลา และมักพบในกลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เช่น ในโรงเรียนหรือสถานสงเคราะห์เด็ก โรคนี้มักมีอาการของผื่นบริเตนเล็กๆ ที่ปาก มือ และเท้า และทำให้เด็กเกิดอาการไม่สบาย แต่ส่วนใหญ่จะหายเองโดยไม่ต้องการการรักษาพิเศษ ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับโรค Hand Foot and Mouth Disease อย่างละเอียดเพื่อเสริมสร้างข้อมูลและความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏในการค้นหาของ Google และอื่นๆ อีกด้วย

อาการของโรค Hand Foot and Mouth Disease

โรค Hand Foot and Mouth Disease เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตระกูล Enterovirus ที่ทำให้เกิดอาการของผื่นบริเตน (Rash) ที่มือ และเท้า และอาจมีผื่นบริเตนปากด้วย อาการที่พบบ่อยของโรคนี้ประกอบด้วย:

 1. ผื่นบริเตนที่ปาก: เป็นจุดแดงขนานๆ ระบายด้วยขอบชัดที่ภายในปาก เป็นจุดสีแดงหรือสีขาวซึ่งอาจเป็นแผลเล็กๆ หรือก้อนใหญ่แผลลึกลงไปในเนื้อเยื่อ

 2. ผื่นบริเตนที่มือและเท้า: จะพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และบริเตนมีลักษณะเหมือนกับผื่นที่ปาก แต่มักจะไม่มีก้อนใหญ่

 3. ไข้: บางรายอาจมีไข้ตั้งแต่น้อยถึงรุนแรง อาจมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพิษสุทธิที่ไวรัสทำให้เกิด

 4. อาการไม่สบาย: เช่น อ่อนเพลีย หายใจหอบ และอาจมีอาการเจ็บคอหรือปวดหู

 5. อาการท้องเสีย: บางรายอาจมีอาการท้องเสีย เนื่องจากการติดเชื้อในทางเดินอาหาร

ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะปรากฏในช่วงเวลา 3-7 วันหลังจากที่เกิดการสัมผัสกับไวรัส อาการอาจเป็นไปตามรุนแรงตั้งแต่อ่อนไปจนถึงรุนแรง ในบางกรณีหากเด็กอ่อนแอหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม เช่น การติดเชื้อในหู ปอด หรือสมอง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

สาเหตุและวิธีการติดต่อของไวรัส Hand Foot and Mouth Disease

โรค Hand Foot and Mouth Disease เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตระกูล Enterovirus โดยเฉพาะ Enterovirus รายกลุ่ม Coxsackie A และ Enterovirus 71 อาการของโรคเกิดจากความเสี่ยงที่สูงในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากการระบาดของไวรัสในสถานที่ที่คนเยอะๆ เช่น โรงเรียน สถานสงเคราะห์เด็ก และบริเตนอื่นๆ ที่เด็กสัมผัสกัน

สามารถติดเชื้อจาก:

 1. สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อ: เช่น การสัมผัสและแชร์ของใช้ส่วนตัว เกมส์ หรือของเล่นที่มีลายมือกับเด็กที่ติดเชื้อ

 2. สัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อ: เช่น โต๊ะ คาน เก้าอี้ หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่อาจมีเชื้ออยู่

 3. การไอ หรือจาม: เมื่อคนที่ติดเชื้อไอหรือจามอาจกระเด็นเชื้อไวรัสออกมาและสะสมบนพื้นผิวและสิ่งของต่างๆ

 4. การสัมผัสกับสารคัดเกร็ดของคนที่ติดเชื้อ: เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำหายใจ

การวินิจฉัยและการรักษาโรค Hand Foot and Mouth Disease

เมื่อเด็กมีอาการผื่นบริเตนที่ปาก มือ และเท้า ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม แพทย์อาจต้องทำการตรวจร่างกายของเด็ก เช่น การตรวจดูผื่นบริเตน การตรวจวัดอุณหภูมิ และฟังเสียงปอด การวินิจฉัยโรค Hand Foot and Mouth Disease อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในกรณีที่อาการชัดเจน แต่บางครั้งอาจต้องทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส (PCR) หรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อ

การรักษาโรค Hand Foot and Mouth Disease มักเน้นการบรรเทาอาการของผื่นบริเตนและลดอาการไม่สบาย อาการท้องเสียสามารถรักษาได้โดยการดื่มน้ำเกลือและน้ำตาลที่ผสมเข้าด้วยกัน (ORS) เพื่อเติมน้ำและสารอาหาร นอกจากนี้ควรให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีความอ่อนเยาว์และอ่อนโยน และเครื่องดื่มที่ไม่มีความแรง เพื่อให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุด

สำหรับการรักษาอาการคันและปวดที่ให้กับเด็ก อาจใช้ยาลอกคอร์ติโกสเตอโรยด์ (Corticosteroid) ในบางกรณี เพื่อช่วยบรรเทาอาการอักเสบ แต่ควรให้ยาใต้การตรวจควบคู่กับแพทย์เสมอ

สำหรับเด็กที่มีอาการท้องเสียหนักจนเกิดภาวะขาดน้ำ หรือเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจต้องนำเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาเพิ่มเติม

การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Hand Foot and Mouth Disease

การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Hand Foot and Mouth Disease เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเด็กเยอะๆ เช่น โรงเรียน สถานสงเคราะห์ หรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

 1. สะอาดและถูกสุขอนามัย: ควรสะอาดห้องพัก อุปกรณ์ส่วนตัว และสิ่งของที่ใช้ร่วมกันอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ของเล่น โต๊ะ คาน เก้าอี้ ให้สะอาดอยู่เสมอ

 2. ล้างมืออย่างถูกต้อง: สิ่งที่สำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคือ การล้างมืออย่างถูกต้อง โดยใช้สบู่และน้ำสะอาด ล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากการไปทำความสะอาด หรือเล่นกับสิ่งของที่มีสัมผัสกับคนอื่น

 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อ: หากมีเด็กที่มีอาการป่วยโรค Hand Foot and Mouth Disease ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเด็กอื่นๆ และไม่ควรนำเด็กไปอยู่ในสถานที่ที่มีเด็กคนอื่นอยู่

 4. ไม่แชร์ของใช้ส่วนตัว: ควรหลีกเลี่ยงการแชร์ของใช้ส่วนตัว เช่น ของเล่น สินค้าทำความสะอาด และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

 5. ควบคุมการไอและจาม: ในกรณีที่มีอาการไอและจาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสให้กับผู้อื่น

 6. การตรวจสอบสุขอนามัย: ควรตรวจสอบสุขอนามัยของเด็กที่อยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีอาการผื่นบริเตน อาจจะต้องคัดแยกเด็กออกจากกลุ่มในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงการแพร่กระจาย

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 1. โรค Hand Foot and Mouth Disease คืออะไร?

  • Hand Foot and Mouth Disease เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาการของโรคมักประกอบด้วยผื่นบริเตนที่ปาก มือ และเท้า และอาจมีไข้และอาการไม่สบายเพิ่มเติม
 2. โรค Hand Foot and Mouth Disease ติดต่อยังไง?

  • โรค Hand Foot and Mouth Disease สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อ การสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อ การไอ หรือจามของคนที่ติดเชื้อ และการสัมผัสกับสารคัดเกร็ดของคนที่ติดเชื้อ
 3. มีวิธีการรักษาโรค Hand Foot and Mouth Disease อย่างไร?

  • การรักษาโรค Hand Foot and Mouth Disease มักเน้นการบรรเทาอาการผื่นบริเตนและอาการไม่สบาย อาการท้องเสียสามารถรักษาด้วยการดื่มน้ำเกลือและน้ำตาลที่ผสมเข้าด้วยกัน (ORS) เพื่อเติมน้ำและสารอาหาร ในกรณีที่อาการหนักอาจต้องให้ยาที่เป็นประโยชน์ต่อการเกิดอาการ
 4. อาการควรคาดหวังหลังจากเกิดการติดเชื้อไวรัส Hand Foot and Mouth Disease?

  • อาการของโรค Hand Foot and Mouth Disease มักประกอบด้วยผื่นบริเตนที่ปาก มือ และเท้า โดยส่

Coxsackie Virus ติดต่อทางใด

โรคไวรัส Coxsackie ติดต่อทางใด: แนะนำ พร้อมข้อมูลที่ละเอียด

สารบัญ

 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัส Coxsackie
 2. สาเหตุและการแพร่ระบาดของโรค
 3. อาการของโรคไวรัส Coxsackie
 4. วิธีป้องกันและการรักษาโรค
 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคไวรัส Coxsackie (FAQs)

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัส Coxsackie

โรคไวรัส Coxsackie เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยทั่วไปแล้วเป็นที่รู้จักในชื่อโรค Hand, Foot, and Mouth (HFMD) ซึ่งหมายถึงโรคที่มักจะมีอาการผื่นบริเตนที่มือ และเท้า รวมถึงแผลกรดที่ปาก โรคนี้ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แต่ยังอาจพบได้ในผู้ใหญ่เช่นกัน การแพร่ระบาดของโรคจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และหนึ่งในตัวอย่างที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการแพร่ระบาดของโรคในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยเอง

2. สาเหตุและการแพร่ระบาดของโรค

โรคไวรัส Coxsackie เกิดจากไวรัสที่อยู่ในกลุ่ม Enterovirus ซึ่งมักแพร่กระจายผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำมูก สีดวงจิต และสารอื่นๆ ที่ถูกละลายในน้ำมูกของคนที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่ระบาดผ่านทางการสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อโรค หรือสัมผัสกับน้ำที่มีเชื้อโรคปนอยู่ เช่น การสัมผัสกับสิ่งของที่มีละอองน้ำมูกของคนที่ติดเชื้อ การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีละอองน้ำมูกที่ปนอยู่ ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรค HFMD ในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีคนครอบครองหรือใช้สิ่งของร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก

3. อาการของโรคไวรัส Coxsackie

โรคไวรัส Coxsackie มักจะมีอาการเริ่มแรกในช่วง 3-5 วันหลังจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยและไม่รุนแรง แต่ก็มีกรณีที่อาจเกิดอาการรุนแรงขึ้นได้ อาการของโรคสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

3.1 อาการของปากและลำคอ: สามารถเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้อง จุกเสียด และอาเจียน อาการเหล่านี้อาจแสดงอาการได้หลายวันก่อนที่จะมีอาการผื่นในปากและลำคอ ผื่นจะปรากฏเป็นถุงน้ำใส ที่ใส่ใจอยู่ในเนื้อเยื่อของปากและลำคอ จำนวนผื่นอาจมีไม่กี่ตัวหรือมากถึงหลายร้อยตัว และอาจมีอาการเจ็บปวดที่จุดผื่นนั้นๆ เมื่อผื่นถุงน้ำแตกจะเปลี่ยนเป็นแผลกรดสีแดงขนาดเล็กที่ปากและลำคอ ทำให้เกิดอาการปวดประสาทในช่วงกลางปากและลำคอ ผื่นที่ปากและลำคอนี้จะหายเองภายใน 7-10 วัน

3.2 อาการของมือและเท้า: ในช่วงเวลาเดียวกันกับอาการผื่นในปากและลำคอ อาจมีอาการผื่นบริเตนที่มือและเท้า โดยในส่วนของมือและเท้าจะปรากฏผื่นถุงน้ำใสที่บริเตน และเมื่อผื่นแตกจะเปลี่ยนเป็นแผลกรดสีแดงขนาดเล็ก ทำให้เกิดอาการปวดประสาทในช่วงของมือและเท้า ผื่นที่มือและเท้านี้จะหายเองภายใน 7-10 วัน

3.3 อาการของผิวหนัง: ในบางกรณี โรคไวรัส Coxsackie อาจมีอาการผื่นที่ผิวหนัง ซึ่งสามารถปรากฏได้ที่ต้นขา แขน หรือลำตัว ผื่นที่ผิวหนังจะมีลักษณะแผลกระจายที่เป็นกระจุกเล็กๆ ขนานกับผิวหนัง ซึ่งอาจเป็นสีแดงหรือสีเนื้อ อาการผื่นที่ผิวหนังนี้จะหายเองภายใน 7-10 วัน

4. วิธีป้องกันและการรักษาโรค

เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโรค HFMD เป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น

 • การล้างมือ: ควรล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำที่ถูกสะอาด โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสกับเด็กที่ติดเชื้อ หรืออาจใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือในกรณีที่ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำ

 • การเว้นระยะห่างจากคนที่ติดเชื้อ: หากมีคนที่มีอาการของโรค HFMD ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนนั้น อย่างเฉพาะกับเด็กๆ และคนชรา และควรหลีกเลี่ยงที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของเด็กๆ เป็นจำนวนมาก

 • การรักษาอาการ: ในกรณีที่เด็กมีอาการของโรค HFMD ควรนำเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม สำหรับอาการที่เป็นรุนแรงหรือซับซ้อน อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคไวรัส Coxsackie (FAQs)

คำถาม 1: โรคไวรัส Coxsackie ติดต่อได้อย่างไร?

คำตอบ: โรคไวรัส Coxsackie สามารถติดต่อได้ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำมูก สีดวงจิต และสารอื่นๆ ที่ถูกละลายในน้ำมูกของคนที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่ระบาดผ่านทางการสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อโรค หรือสัมผัสกับน้ำที่มีเชื้อโรคปนอยู่ เช่น การสัมผัสกับสิ่งของที่มีละอองน้ำมูกของคนที่ติดเชื้อ การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีละอองน้ำมูกที่ปนอยู่

คำถาม 2: โรคไวรัส Coxsackie มีอาการอย่างไร?

คำตอบ: โรคไวรัส Coxsackie มักมีอาการผื่นบริเตนที่มือ และเท้า รวมถึงแผลกรดที่ปาก อาการอาจเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้อง จุกเสียด และอาเจียน และสามารถมีอาการผื่นที่ผิวหนังได้

คำถาม 3: วิธีป้องกันโรคไวรัส Coxsackie อย่างไร?

คำตอบ: เพื่อป้องกันโรคไวรัส Coxsackie ควรล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อ และใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือหากไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนที่ติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของเด็กๆ เป็นจำนวนมาก

คำถาม 4: การรักษาโรคไวรัส Coxsackie มีอย่างไร?

คำตอบ: การรักษาโรคไวรัส Coxsackie มักเน้นการรักษาอาการ โดยให้เด็กพักผ่อนในระหว่างระยะเวลาที่มีอาการรุนแรง การให้น้ำกินอย่างเพียงพอ และการใช้ยาลดอาการปวดไข้ ในกรณีที่มีอาการและอาการที่รุนแรงขึ้น อาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

คำถาม 5: โรคไวรัส Coxsackie สามารถระบาดแพร่ไปยังประเทศอื่นได้หรือไม่?

คำตอบ: ใช่ โรคไวรัส Coxsackie สามารถระบาดแพร่ไปยังประเทศอื่นๆ และมักเป็นที่รู้จักในหมู่คนอยู่ในเด็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พบมากที่สุดในการระบาดของโรคนี้

อย่างไรก็ตาม การศึกษาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส Coxsackie เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มคนอื่นๆ อย่างเช่นเด็กๆ และคนชรา หากพบว่าเด็กมีอาการของโรค HFMD ควรนำเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในบุคคลอื่นๆ ในสิ่งที่รับรู้ก่อนหน้า โรคไวรัส Coxsackie เป็นโรคที่สามารถควบคุมและป้องกันได้หากมีการปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องและระมัดระวังในการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคนี้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maycamtay.net

Hand, Foot Mouth Disease

โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease) – บทความ

คำอธิบาย
โรคมือเท้าปาก (Hand, Foot, and Mouth Disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กโดยเฉพาะ อาการของโรคนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดเมื่อย ผื่นตามมือและเท้า รวมถึงแผลเป็นก้อนเล็ก ๆ ที่ปากและลิ้น มักจะรักษาตัวเองได้ภายใน 1-2 สัปดาห์โดยไม่ต้องใช้การรักษาทางการแพทย์ แต่ในบางกรณีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้ และจำเป็นต้องรับการดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

สาเหตุ
โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด Enterovirus ที่มักจะเป็นไวรัสชนิด EV71, Coxsackievirus A16 และอื่น ๆ โรคนี้สามารถแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสกับของเหลวที่มีเชื้อ หรือสัมผัสกับของเสียของผู้ที่ติดเชื้อ เช่น น้ำลาย น้ำมูก น้ำหนัก รวมถึงอุจจาระ การสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนไวรัสแล้วสัมผัสตามมายังจมูก ปาก หรือตาอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อได้

อาการ
โรคมือเท้าปากมักเริ่มต้นด้วยอาการไข้ต่ำ ความเจ็บปวด นอนไม่หลับ และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาการเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นผื่นบริเวณมือและเท้าซึ่งอาจจะเป็นภาวะผื่นแดงเล็กน้อยหรือตุ่มน้ำใส อาจมีระยะเวลาที่ผื่นแสดงอาการร่วมกันได้ บ่อยครั้งจะพบตุ่มใสซึ่งประกอบด้วยของเหลว และอาจเกิดเป็นแผลหรือหนองได้ นอกจากนี้ยังมีภาวะปวดคอและมีอาการเจ็บปวดในช่องคอ และอาจมีอาการทำให้เกิดปัญหาในการกลืนอาหารได้ หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

การรักษา
โดยทั่วไปแล้ว โรคมือเท้าปากจะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์โดยไม่ต้องใช้การรักษาทางการแพทย์ แต่หากมีอาการที่รุนแรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม แพทย์อาจสั่งให้ใช้ยาแก้ปวด ลดไข้ และนำเข้าสารอาหารให้เพียงพอ รวมถึงให้ความช่วยเสียงในการดูแลร่างกายเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว

การป้องกัน
เนื่องจากโรคมือเท้าปากแพร่กระจายได้ง่าย การป้องกันเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการป้องกันที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ติดเชื้อ แต่สามารถทำให้ลดโอกาสในการติดเชื้อได้ ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ล้างมือบ่อยครั้งโดยใช้สบู่และน้ำที่ถูกต้อง โดยเฉพาะหลังจากการใช้ห้องน้ำ และก่อนที่จะรับประทานอาหาร
 2. เว้นระยะห่างจากบุคคลที่มีอาการเป็นโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมักจะติดเชื้อง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ
 3. ไม่ควรใช้ของเล่นหรือของส่วนตัวที่ถูกแช่ไว้ในน้ำล้างของเด็กที่เป็นโรค
 4. รักษาความสะอาดในสิ่งของและพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน อย่างเช่น โรงเรียน ห้องเรียน ห้องเล่น โรงเรียนอนุบาล และสถานสงเคราะห์เด็ก

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 1. เด็กอายุกี่ปีที่มีโอกาสติดเชื้อโรคมือเท้าปากมากที่สุด?
  โดยทั่วไปแล้วเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปีมีโอกาสติดเชื้อโรคมือเท้าปากมากที่สุด เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันในเด็กยังคงเสถียรไม่เต็มที่ การติดเชื้อในเด็กเป็นไปได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

 2. การติดเชื้อโรคมือเท้าปากสามารถหายเองได้หรือไม่?
  ใช่ โดยทั่วไปแล้วโรคมือเท้าปากสามารถหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์โดยไม่ต้องใช้การรักษาทางการแพทย์ แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม

 3. การใช้ยาต้านไวรัสชนิดใดจะช่วยรักษาโรคมือเท้าปากได้บ้าง?
  ในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและอาการไม่รุนแรง การใช้ยาต้านไวรัสไม่จำเป็น โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่จะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์ การรับประทานยาต้านไวรัสอาจมีประโยชน์ในบางกรณีที่มีอาการรุนแรงขึ้น แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและสั่งให้ของแพทย์เสมอ

 4. วิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากคืออะไร?
  การล้างมือบ่อยครั้งโดยใช้สบู่และน้ำที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างจากบุคคลที่มีอาการเป็นโรคมือเท้าปาก และการรักษาความสะอาดในสิ่งของและพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น โรงเรียน ห้องเรียน ห้องเล่น โรงเรียนอนุบาล และสถานสงเคราะห์เด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ลดโอกาสในการติดเชื้อได้

 5. โรคมือเท้าปากสามารถติดเชื้อไปยังผู้ใหญ่ได้หรือไม่?
  โรคมือเท้าปากมักพบในเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะติดเชื้อตามมาจากการสัมผัสกับเด็กที่ติดเชื้อ ในกรณีที่ผู้ใหญ่มีภูมิคุ้มกันที่ดี โอกาสในการติดเชื้อจากโรคมือเท้าปากเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามการรักษาความสะอาดและป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ

โรคมือเท้าปาก สาเหตุ

โรคมือเท้าปาก สาเหตุ: ศึกษาเพื่อเสริมสร้างอันดับการค้นหาของ Google

บทนำ

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กๆ และมักมีอาการที่น่าระหว่างคันและระคายเคือง โดยโรคนี้มักจะระบาดตามฤดูกาล และสามารถแพร่กระจายได้ทันทีในสถานที่ที่คนหนาแน่น โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็ก การทราบถึงสาเหตุและอาการของโรคมือเท้าปากจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับโรคนี้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก สาเหตุ อาการ การตรวจรักษา และวิธีป้องกันอย่างละเอียด มาเริ่มต้นกันเลย!

สาเหตุของโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากเกิดจากไวรัสชนิดตามชื่ออังกฤษว่า “Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)” ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้หากมีการสัมผัสกับน้ำลาย สิ่งของที่เป็นนำโดยโรค และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้มีสองสายพันธุ์หลัก คือ ไวรัส Coxsackie A16 และ Enterovirus 71 สามารถติดต่อได้ง่ายทั้งในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในร่างกาย

อาการของโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากมักมีอาการหลังจากการซ่อนร่างของไวรัสประมาณ 3-6 วัน อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 1. ปากและลิ้นบวม มีพอร์ตพวกเป็นขุยของน้ำเหลืองขาวๆ
 2. มือและเท้าบวม บางครั้งอาจมีผื่นบนเปลือกหนังและเป็นจุดแดงเล็กๆ ๆ
 3. ปวดคอ ปวดศีรษะ หรือปวดกล้ามเนื้อ
 4. มีไข้ บางครั้งอาจเป็นไข้สูงได้ถึง 39-40 องศาเซลเซียส

การตรวจรักษาและการป้องกัน

ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคมือเท้าปาก การดูแลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับอาการที่เบา ๆ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ควรให้ผู้ป่วยพักผ่อนในช่วงระยะที่มีไข้สูง
 2. รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม ละลายง่าย และเปียกชื่น เช่น น้ำผลไม้ น้ำรักษ์ เนื่องจากอาหารเหล่านี้จะช่วยลดอาการเจ็บคอและการทำให้ปากที่บวมรู้สึกชื้น
 3. พยุงหรือชาบริเตนเพื่อควบคุมอาการคันที่ลิ้น โดยเฉพาะในเด็กที่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
 4. รับประทานยาลดไข้ และยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ควรปฏิบัติตามมาตรการที่ดีเอาชนะเชื้อไวรัส ดังนี้:

 1. สวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น เช่น สถานศึกษา โรงเรียน หรือสนามเด็กเล่น
 2. ระมัดระวังการสัมผัสกับน้ำลาย สิ่งของ หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
 3. ล้างมือบ่อยครั้งโดยใช้สบู่และน้ำ หากไม่สามารถล้างมือได้ ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์สูงกว่า 60%
 4. ควรให้เด็กๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของเล่นแชร์กัน เช่น ของเล่นที่ใช้สัมผัสปาก น้ำลาย หรือน้ำมูก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 1. โรคมือเท้าปากเกิดจากสาเหตุอะไร?
  โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดตามชื่ออังกฤษ “Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)” โดยสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ำลาย สิ่งของที่เป็นนำโดยโรค และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

 2. อาการของโรคมือเท้าปากมีอย่างไรบ้าง?
  อาการที่พบบ่อยคือ ปากและลิ้นบวม มีพอร์ตพวกเป็นขุยของน้ำเหลืองขาวๆ มือและเท้าบวม และอาจมีผื่นบนเปลือกหนังและเป็นจุดแดงเล็กๆ ๆ รวมถึงอาการปวดคอ ปวดศีรษะ หรือปวดกล้ามเนื้อ ร่วมกับไข้สูงได้ถึง 39-40 องศาเซลเซียส

 3. มีวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างไร?

  • สวมใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น
  • ล้างมือบ่อยครั้งโดยใช้สบู่และน้ำ หากไม่สามารถล้างมือได้ ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์สูงกว่า 60%
  • หลีกเลี่ยงการใช้ของเล่นแชร์กัน เช่น ของเล่นที่ใช้สัมผัสปาก น้ำลาย หรือน้ำมูก
 4. มีวิธีรักษาโรคมือเท้าปากอย่างไร?
  ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคมือเท้าปาก อาการเบา ๆ สามารถบรรเทาได้ด้วยการพยุงหรือชาบริเตน รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม และรับประทานยาลดไข้และยาแก้ปวดตามคำแนะนำของแพทย์

สรุป

โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กๆ และสามารถแพร่กระจายได้ในสถานที่ที่คนหนาแน่น โรคนี้เกิดจากไวรัสชนิดตามชื่ออังกฤษว่า “Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)” ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการบวมและอาการเจ็บปวดในปาก มือ และเท้า รวมถึงไข้สูงได้ หากเกิดอาการควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม สำหรับการป้องกันให้ปฏิบัติตามมาตรการการล้างมือ สวมใส่หน้ากาก และหลีกเลี่ยงการใช้ของเล่นแชร์กัน โรคมือเท้าปากสามารถควบคุมและป้องกันได้ง่ายหากทราบถึงสาเหตุและมีการดูแลที่ถูกต้อง สุดท้าย หากมีอาการป่วยควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและการดูแลที่เหมาะสมเพื่อควบคุมอาการให้ดีขึ้นและลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อต่อไป การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากจึงเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคนี้ในชุมชนและสังคม

พบใช่ 40 มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ.

โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก
โรค มือ เท้า ปาก - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรค มือ เท้า ปาก – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรคมือ เท้า ปาก คืออะไรทำไมเด็กๆ จะต้องระวัง – คุณแม่ลูกอ่อน
โรคมือ เท้า ปาก คืออะไรทำไมเด็กๆ จะต้องระวัง – คุณแม่ลูกอ่อน
โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก อาการป่วยที่มักระบาดในหน้าฝน
โรคมือเท้าปาก อาการป่วยที่มักระบาดในหน้าฝน
โรค มือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Disease | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรค มือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Disease | โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรค มือ เท้า ปาก - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรค มือ เท้า ปาก – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก
นิทานสอนใจ เรื่อง
นิทานสอนใจ เรื่อง “เก่งเป็นโรคมือเท้าปาก” By Indysong Kids – Youtube
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | แพ็คเกจ&โปรโมชัน -> โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก” style=”width:100%” title=”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | แพ็คเกจ&โปรโมชัน -> โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก”><figcaption>โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | แพ็คเกจ&โปรโมชัน -> โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
โรคมือเท้าปาก – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ไข้หวัดมะเขือเทศ Tomato Flu คืออะไร อาการเป็นยังไง
ไข้หวัดมะเขือเทศ Tomato Flu คืออะไร อาการเป็นยังไง
โรคมือเท้าปาก - Hand Foot Mouth Disease | โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรคมือเท้าปาก – Hand Foot Mouth Disease | โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก” style=”width:100%” title=”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก”><figcaption>โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
โรคมือ เท้า ปาก ตุ่มแดงใส แผลในปาก โรคติดต่อที่ป้องกันได้ – โรงพยาบาลวิมุต
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดร่างกาย | Vocabulary Body Parts English - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดร่างกาย | Vocabulary Body Parts English – Youtube
เรื่ิอง โรคติดต่อ | Mostnotdead
เรื่ิอง โรคติดต่อ | Mostnotdead
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก” style=”width:100%” title=”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก”><figcaption>โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | บทความเพื่อสุขภาพ -> โรคมือ เท้า ปาก</figcaption></figure>
<figure><img decoding=
การประถมศึกษา: ภาษาอังกฤษ
บทความ - 5 โรคฮิต ที่เด็กๆมักติดจากโรงเรียน
บทความ – 5 โรคฮิต ที่เด็กๆมักติดจากโรงเรียน

ลิงค์บทความ: มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ มือ เท้า ปาก ภาษา อังกฤษ.

ดูเพิ่มเติม: blog https://maycamtay.net/may-han

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *