Chuyển tới nội dung
Trang chủ » หน้าจอไอโฟนค้าง: วิธีแก้แบบง่ายๆ สำหรับปัญหาที่คุณอาจเจอ

หน้าจอไอโฟนค้าง: วิธีแก้แบบง่ายๆ สำหรับปัญหาที่คุณอาจเจอ

หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง สัมผัส ไม่ ได้ iphone ค้างโลโก้ apple วิธีแก้ 2023 ครูหนึ่งสอนดี

หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง สัมผัส ไม่ ได้ Iphone ค้างโลโก้ Apple วิธีแก้ 2023 ครูหนึ่งสอนดี

หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง: วิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

สาเหตุที่หน้าจอไอโฟนค้าง

หน้าจอไอโฟนค้างเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ iPhone บางราย และอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ปัญหาซอฟต์แวร์หรือปัญหาฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดจากอุปกรณ์หรือการใช้งาน การทราบสาเหตุที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาไอโฟนค้างได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุที่อาจทำให้หน้าจอไอโฟนค้างได้แก่:

 1. ปัญหาซอฟต์แวร์: การทำงานของระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันบางตัวอาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้หน้าจอค้างหรือไม่ตอบสนอง
 2. การชนกันของแอปพลิเคชัน: ความไม่สัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันอาจทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 3. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชำรุด: ปัญหาทางฮาร์ดแวร์ เช่น หน้าจอเสียหายหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในตัวอาจทำให้หน้าจอค้างหรือไม่ทำงาน
 4. อัปเดตซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์: การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานของระบบ
 5. แอปพลิเคชันที่ขัดข้อง: แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อาจทำงานผิดพลาดและส่งผลให้หน้าจอค้างหรือไม่ตอบสนอง

วิธีตรวจสอบปัญหาที่หน้าจอ

การตรวจสอบปัญหาที่หน้าจอไอโฟนค้างนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

 1. เช็คสถานะแบตเตอรี่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอ หากแบตเตอรี่ของ iPhone มีพลังงานน้อยเกินไป อาจทำให้หน้าจอค้างหรือไม่ทำงาน

 2. รีสตาร์ท (Restart) iPhone: ลองรีสตาร์ท iPhone เพื่อเคลียร์แคชและรีเซ็ตการทำงานของระบบ

 3. ตรวจสอบแอปพลิเคชัน: หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ ลองลบและติดตั้งใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนั้นทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่

 4. ปิดและเปิดใช้งานหน้าจอ: ปิดหน้าจอและเปิดใหม่เพื่อตรวจสอบว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

 5. ทำความสะอาดหน้าจอ: ลองทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าสะอาดและไมโครไฟเบอร์เพื่อเอาอุปส์คราบที่อาจทำให้หน้าจอไม่ทำงานออกไป

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากหน้าจอไอโฟนค้างหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ลองทำตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้:

 1. รีสตาร์ท (Restart) ไอโฟน: กดปุ่มสวิตช์ (Power) ค้างไว้ และเลื่อนตัวชี้วัดเสียงเบา (Volume Down) ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะปรากฏเมนูปิดเครื่อง จากนั้นให้ลากตัวชี้วัดเสียงเบาไปทางขวาเพื่อปิดเครื่อง

 2. ตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน iPhone ได้รับการอัปเดตล่าสุด

 3. เช็คพื้นที่เหลือใช้ในอุปกรณ์: ตรวจสอบพื้นที่ที่เหลือใช้ในอุปกรณ์เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงานของระบบ

 4. ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ค้าง: หากค้างไว้ในแอปพลิเคชันใด ๆ ให้ปิดแอปพลิเคชันนั้นและลองเปิดใหม่

 5. ตรวจสอบการใช้งานโหมด Low Power Mode: หากกำลังใช้งานในโหมด Low Power Mode ให้ปิดโหมดนี้และทดลองใช้งานในโหมดปกติ

การเคลียร์แคชและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

เคลียร์แคชและปิด-เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอาจช่วยแก้ไขปัญหาบางกรณี วิธีการดังนี้:

 1. เคลียร์แคช (Clear Cache): คลิกเข้าไปที่ Settings > Safari (หรือแอปพลิเคชันที่เกิดปัญหา) > Clear History and Website Data เพื่อเคลียร์แคชและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 2. ปิดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน: ควรปิดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบทำการเริ่มต้นใหม่

การอัปเดตและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์

หากหน้าจอยังคงค้างหลังจากทำขั้นตอนเบื้องต้นแล้ว คุณอาจต้องพิจารณาอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPhone เป็นเวอร์ชันล่าสุด หากยังคงมีปัญหา คุณควรพิจารณาซ่อมแซมที่ศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดขึ้น

หากหน้าจอค้างและยังคงไม่ทำงาน อาจจะเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบสภาพภายในของ iPhone หากพบฮาร์ดแวร์ชำรุด คุณควรนำเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือร้านที่น่าเชื่อถือ

การติดต่อศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอง คุณควรติดต่อศูนย์บริการของแบรนด์ iPhone หรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ความช่วยเหลือและการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

FAQ

1. หน้าจอไอโฟนค้างทำอย่างไร?

 • ลองรีสตาร์ท (Restart) ไอโฟนโดยกดปุ่มสวิตช์ (Power) ค้างไว้และเลื่อนตัวชี้วัดเสียงเบา (Volume Down) ค้างไว้จนกว่าจะปรากฏเมนูปิดเครื่อง จากนั้นลากตัวชี้วัดเสียงเบาไปทางขวาเพื่อปิดเครื่อง แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง

2. แอปพลิเคชันบางตัวค้างเสียงทำยังไง?

 • ให้ปิดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนั้นอีกครั้ง เพื่อให้ระบบเริ่มต้นใหม่

3. หากหน้าจอค้างและไม่ทำงาน ควรทำอย่างไร?

 • ลองทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าสะอาดและไมโครไฟเบอร์เพื่อเอาอุปส์คราบที่อาจทำให้หน้าจอไม่ทำงานออกไป

4. จะเคลียร์แคชและข้อมูลใน iPhone ได้อย่างไร?

 • คุณสามารถเคลียร์แคชและข้อมูลบน iPhone ได้โดยเข้าไปที่ Settings > Safari (หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการเคลียร์แคช) > Clear History and Website Data

5. หากทำขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วยังคงค้าง ควรทำอย่างไรต่อ?

 • ควรติดต่อศูนย์บริการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ความช่วยเหลือและการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง หน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้, หน้าจอไอโฟนค้าง สัมผัสไม่ได้ ปิดเครื่องไม่ได้, ไอโฟนค้างกดอะไรไม่ได้เลย, ไอโฟนหน้าจอดับ แต่เครื่องติด, ไอโฟนค้างกดอะไรไม่ได้เลย 11, วิธี ปิดเครื่อง ไอ โฟน 11 หน้าจอ สัมผัส ไม่ได้, หน้าจอไอโฟนสัมผัสไม่ได้บางจุด, หน้าจอไอโฟน12ค้าง สัมผัสไม่ได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง

หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง สัมผัส ไม่ ได้ iphone ค้างโลโก้ apple วิธีแก้ 2023 ครูหนึ่งสอนดี
หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง สัมผัส ไม่ ได้ iphone ค้างโลโก้ apple วิธีแก้ 2023 ครูหนึ่งสอนดี

หมวดหมู่: Top 37 หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง

หน้าจอไอโฟนค้าง เกิดจากอะไร

หน้าจอไอโฟนค้าง เกิดจากอะไร

หน้าจอที่ค้างหรือไม่ตอบสนองในอุปกรณ์ iPhone เป็นปัญหาที่ค่อนข้างพบเห็นบ่อยในผู้ใช้งาน อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของ iPhone และอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ในบทความนี้เราจะศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขหน้าจอไอโฟนค้างให้กลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้ง อย่างเช่น ใช้ไม่ได้, หน้าจอหมุนไม่ได้, หรือไม่ตอบสนองเมื่อสัมผัส ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจและตอบสนองต่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ได้ตามที่ต้องการ

สาเหตุของปัญหาหน้าจอไอโฟนค้าง

 1. การกระทำผิดพลาดจากผู้ใช้: หน้าจอค้างอาจเกิดจากการกระทำไม่รู้ตัวหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสัมผัสหน้าจอค้างเนื่องจากน้ำมือเปียกหรือวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ เป็นต้น

 2. ปัญหาฮาร์ดแวร์: หน้าจอค้างอาจเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์ เช่น ชิปประมวลผลที่มีปัญหา, สายส่วนต่อที่ชำรุด, หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหน้าจอ

 3. ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากัน: บางครั้งอาจมีแอปพลิเคชันที่มีข้อบกพร่องหรือไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งอาจทำให้หน้าจอค้างหรือไม่ตอบสนอง

 4. การอัปเดตระบบปฏิบัติการ: อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เป็นบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้หน้าจอค้างหรือไม่ทำงานได้ตามปกติ

 5. ความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมี: หาก iPhone ได้รับความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมี อาจทำให้หน้าจอไม่ตอบสนองหรือไม่ทำงานได้เพราะเกิดความชำรุดในส่วนของฮาร์ดแวร์

วิธีการแก้ไขหน้าจอไอโฟนค้าง

 1. รีสตาร์ท (Restart): ลองรีสตาร์ท iPhone ก่อนเสมอ เมื่อรีสตาร์ทแล้วหากหน้าจอยังคงค้าง ลองติดต่อศูนย์บริการ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

 2. ตรวจสอบแอปพลิเคชัน: ถ้าหน้าจอค้างหลังจากใช้แอปพลิเคชันใดๆ ลองปิดแอปพลิเคชันนั้นและลองใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หากหน้าจอยังคงค้าง อาจจะเป็นเพราะแอปพลิเคชันนั้นมีข้อบกพร่อง

 3. อัปเดตระบบปฏิบัติการ: ตรวจสอบว่า iPhone ของคุณมีระบบปฏิบัติการที่ล่าสุดหรือไม่ หากไม่มีให้ทำการอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

 4. ตรวจสอบฮาร์ดแวร์: หากคุณพบว่าหน้าจอค้างเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์ ควรนำ iPhone ไปยังศูนย์บริการ Apple เพื่อให้ช่างซ่อมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้คุณ

 5. ล้างหน้าจอ: อาจจะมีฝุ่นหรือร่องรอยน้ำมันบนหน้าจอที่ทำให้หน้าจอไม่ตอบสนอง ลองทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าสะอาดและเช็ดออกให้สะอาด

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: ทำไมหน้าจอ iPhone ของฉันถึงค้าง?
คำตอบ: หน้าจอ iPhone อาจค้างเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การกระทำผิดพลาดจากผู้ใช้, ปัญหาฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ที่ไม่เข้ากัน, การอัปเดตระบบปฏิบัติการ, หรือความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมี

คำถาม: มีวิธีการแก้ไขหน้าจอค้างใน iPhone อย่างไร?
คำตอบ: มีหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาหน้าจอค้างใน iPhone ได้แก่ รีสตาร์ท, ตรวจสอบแอปพลิเคชัน, อัปเดตระบบปฏิบัติการ, ตรวจสอบฮาร์ดแวร์, และล้างหน้าจอ หากยังคงค้างควรนำ iPhone ไปยังศูนย์บริการ Apple

คำถาม: ทำไมหน้าจอ iPhone ค้างเฉพาะบางครั้งเท่านั้น?
คำตอบ: หากหน้าจอค้างเกิดขึ้นบางครั้งอาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่เข้ากันกับแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น หรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้หน้าจอค้าง

คำถาม: มีวิธีการป้องกันหน้าจอค้างในอนาคตหรือไม่?
คำตอบ: การป้องกันหน้าจอค้างในอนาคตคือการใช้งานอย่างระมัดระวังและถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับระบบและแอปพลิเคชัน รวมถึงรักษา iPhone ให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น หมั่นทำความสะอาดหน้าจอและป้องกันความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมี

วิธีแก้ไอโฟนค้างกดอะไรไม่ได้

วิธีแก้ไอโฟนค้างกดอะไรไม่ได้: ตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบละเอียด

คำเตือน: กรณีที่คุณไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์หรือความปลอดภัยของคุณ ควรติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรือช่างซ่อมมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

การใช้ iPhone เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสำหรับหลายๆ คน เมื่อพบปัญหาที่ iPhone ค้างหรือควบคุมแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ความเป็นอิสระและความสะดวกสบายในการใช้งานลดลง หากคุณกำลังประสบกับปัญหานี้ ไม่ต้องกังวล เนื่องจากบทความนี้จะสอนวิธีแก้ไอโฟนค้างกดอะไรไม่ได้อย่างละเอียด พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในแต่ละกรณี

การแก้ไขข้อบ่งชี้เบาสัมผัส (Ghost Touch) ใน iPhone

ข้อบ่งชี้ของปัญหา Ghost Touch:

 • ความไม่สามารถควบคุมหน้าจอ iPhone ได้ โดยหน้าจอค้างไม่ยอมรับการสัมผัสจากนิ้ว
 • มีจุดสัมผัสบางจุดบนหน้าจอที่ไม่ตรงกับที่นิ้วสัมผัส
 • หน้าจอเริ่มสัมผัสเองโดยไม่มีการสัมผัสจากนิ้ว
 • ปุ่มทำงานไม่ตรงกับที่แตะหน้าจอ

การแก้ไข:

 1. ตรวจสอบสาเหตุและเคล็ดลับพื้นฐาน:

  • ถ้าใช้หน้าจอครั้งแรก ควรเปิดปิดหน้าจอใหม่ โดยกดปุ่มปิด/เปิด (Power) หรือปุ่มล็อกหน้าจอ และตรวจสอบว่ายังคงค้างหรือไม่
  • ควรตรวจสอบว่ามีนิ้วหรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจกดทับหน้าจอและทำให้เกิดปัญหา Ghost Touch หรือไม่
 2. ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่และการชาร์จ:

  • อาจมีปัญหาในการชาร์จหรือสถานะของแบตเตอรี่ที่ทำให้เกิดปัญหาค้างหน้าจอ ควรตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และสถานะการชาร์จของ iPhone และลองชาร์จใหม่
 3. การเริ่มต้น iPhone ใหม่:

  • ในบางครั้งปัญหา Ghost Touch อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของซอฟต์แวร์ ควรลองเริ่มต้น iPhone ใหม่และตรวจสอบว่ายังคงมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่
 4. อัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด:

  • แนะนำให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด เนื่องจากบางครั้งมีอัปเดตที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสัมผัสหน้าจอ
 5. การตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือใหม่:

  • หากยังคงมีปัญหา Ghost Touch ควรลองตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือใหม่ โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) > สำหรับ iPhone ที่มี Face ID ให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > กว้าง (Touch ID & Passcode) > ลงทะเบียนนิ้วมือใหม่
 6. ติดต่อ Apple Support:

  • หากทำการทดสอบทั้งหมดแล้วปัญหายังคงอยู่ ควรติดต่อ Apple Support เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไม iPhone ของฉันมีปัญหา Ghost Touch และจะแก้ไขอย่างไร?

 • iPhone อาจมีปัญหา Ghost Touch เนื่องจากเกิดความผิดปกติของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ควรลองเริ่มต้น iPhone ใหม่ และตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด หากยังคงมีปัญหาควรติดต่อ Apple Support เพื่อขอความช่วยเหลือ

2. วิธีการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ใน iPhone อย่างไร?

 • เพื่อตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ใน iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > แบตเตอรี่ จะแสดงสถานะแบตเตอรี่ปัจจุบันและเปอร์เซ็นต์การเติมชาร์จ

3. หากต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone ควรทำอย่างไร?

 • ให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > ซอฟต์แวร์ อัปเดต และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ล่าสุด

4. อย่างไรที่จะตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือใหม่ใน iPhone?

 • สำหรับ iPhone ที่มี Face ID ให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > สำหรับ iPhone ที่มี Touch ID ให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > กว้าง (Touch ID & Passcode) > ลงทะเบียนนิ้วมือใหม่

5. หากซอฟต์แวร์แก้ไขไม่สามารถแก้ไขปัญหา Ghost Touch ของ iPhone ได้ ฉันควรทำอย่างไร?

 • หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่กล่าวมาได้ ควรติดต่อ Apple Support เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา iPhone ที่ค้างกดอะไรไม่ได้นั้นอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อนได้ และอาจจำเป็นต้องดำเนินการหลายขั้นตอน หากคุณไม่มั่นใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญ ควรติดต่อศูนย์บริการหรือช่างซ่อมมืออาชีพที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maycamtay.net

หน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้

หน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้: เหตุผลและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับหน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้

หน้าจอคือส่วนที่สำคัญของอุปกรณ์ไอโฟน (iPhone) ที่เปิดให้ผู้ใช้มองเห็นโปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ในอุปกรณ์ แต่อย่างใดอาจเกิดปัญหาที่ทำให้หน้าจอค้างหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับ iPhone รุ่นใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดหรือรุ่นที่เก่ากว่า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

ในบทความนี้เราจะสำรวจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอไอโฟนค้างและไม่สามารถปิดเครื่องได้ในลักษณะที่เป็นที่นิยม

สาเหตุของปัญหาหน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้

 1. ซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว: อาจเกิดจากปัญหาซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถทำงานได้ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้หน้าจอค้างหรือไม่สามารถปิดเครื่องได้

 2. แอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันได้: บางครั้งอาจมีแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงานของระบบ ทำให้หน้าจอค้างหรือปิดเครื่องไม่ได้

 3. การใช้งานไม่ถูกต้อง: บางครั้งผู้ใช้อาจกดปุ่มหรือทำรายการที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานของระบบ

 4. ปัญหาฮาร์ดแวร์: อาจมีปัญหาในฮาร์ดแวร์ของ iPhone เช่น หน้าจอเสียหาย สายส่วนต่อที่ชำรุด หรืออาจเกิดจากปัญหาฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้

วิธีที่ 1: รีสตาร์ท iPhone ใหม่

การรีสตาร์ท (Restart) อาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนหน้าจอไอโฟนค้าง ก่อนอื่นลองทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์ดังนี้:

 1. กดค้างปุ่มปิด/เปิด (Power) และปุ่มลดเสียง (Volume Down) พร้อมกัน จนกว่าจะปรากฏหน้าจอล็อกหรือการรีสตาร์ท
 2. เลือกตัวเลือก “ปิดเครื่อง” โดยใช้การเลื่อนเคอร์เซอร์บนหน้าจอ
 3. รอให้ iPhone ปิดเสียนั้นแล้วกดปุ่มปิด/เปิด (Power) อีกครั้งเพื่อเปิด iPhone ใหม่

วิธีที่ 2: ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

การทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iPhone เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำการตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณด้วยขั้นตอนดังนี้:

 1. ไปที่ “Settings” หรือ “การตั้งค่า” ของ iPhone ของคุณ
 2. เลือก “General” หรือ “ทั่วไป”
 3. เลือก “Software Update” หรือ “อัปเดตซอฟต์แวร์”
 4. หากมีการอัปเดตที่มีให้ให้คุณทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตนั้น

วิธีที่ 3: ปิดและเปิดใหม่แอปพลิเคชันที่ทำงานในพื้นหลัง

บางครั้งอาจมีแอปพลิเคชันที่ทำงานในพื้นหลังที่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานของ iPhone ให้คุณลองปิดและเปิดใหม่แอปพลิเคชันที่ทำงานในพื้นหลังดังนี้:

 1. กดปุ่มค้างคาบที่หน้าจอหรือหน้าจอโฮม (ถ้าใช้ระบบ iOS 12 หรือต่ำกว่า) หรือเลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ (ถ้าใช้ iOS 13 หรือสูงกว่า) เพื่อเปิดแสดงรายการแอปพลิเคชันที่ทำงานในพื้นหลัง
 2. ใช้การเลื่อนขึ้นเพื่อหาแอปที่คุณต้องการปิดและเลื่อนในทิศทางของหายใจ
 3. เมื่อคุณพบแอปที่ต้องการปิด ให้เลื่อนข้างซ้ายไปที่ตัวเลือก “ปิด” และเสร็จสิ้นด้วยการแตะที่นี่

วิธีที่ 4: รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย (Reset Network Settings)

บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นบน iPhone อาจเกิดจากการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายอาจช่วยแก้ไขปัญหาในบางกรณี ทำการรีเซ็ตค่าเครือข่ายดังนี้:

 1. ไปที่ “Settings” หรือ “การตั้งค่า” ของ iPhone
 2. เลือก “General” หรือ “ทั่วไป”
 3. เลื่อนลงมาและเลือก “Reset” หรือ “รีเซ็ต”
 4. เลือก “Reset Network Settings” หรือ “รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย”
 5. ใส่รหัสผ่านหากมีความต้องการ
 6. ยืนยันการรีเซ็ต

วิธีที่ 5: การกู้คืน iPhone ผ่าน iTunes

หากวิธีที่ได้กล่าวมาข้างต้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจลองทำการกู้คืน iPhone ผ่าน iTunes โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่บนอุปกรณ์ดังนี้:

 1. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายส่วนต่อ (Lightning to USB)
 3. หากถูกต้อง iTunes จะตรวจสอบอุปกรณ์และแสดงข้อมูลในหน้าต่าง “Summary” หากไม่มีให้คลิกที่ไอคอนของ iPhone ที่ปรากฏในด้านบนของ iTunes
 4. เลือก “Restore iPhone” หรือ “กู้คืน iPhone”
 5. ตามขั้นตอนในหน้าต่างที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเริ่มกระบวนการกู้คืน

ควรทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญก่อนทำการกู้คืนเนื่องจากกระบวนการนี้อาจลบข้อมูลใน iPhone ของคุณทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ทำไมหน้าจอ iPhone ค้างและไม่สามารถปิดเครื่องได้?

 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลว แอปพลิเคชันที่ไม่เข้ากันได้ หรือปัญหาฮาร์ดแวร์

2. วิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจอ iPhone ค้าง?

 • ลองรีสตาร์ท iPhone ใหม่ ตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ ปิดและเปิดใหม่แอปพลิเคชันที่ทำงานในพื้นหลัง รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หรือทำการกู้คืน iPhone ผ่าน iTunes

3. ควรทำอย่างไรหากหน้าจอ iPhone เสียหาย?

 • หากหน้าจอ iPhone เสียหายควรนำเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรือร้านค้าที่น่าเชื่อถือ

4. อะไรคือการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย?

 • การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายคือการลบการตั้งค่าเครือข่ายใน iPhone เช่น Wi-Fi, Bluetooth, และการเชื่อมต่อเครือข่ายในส่วนต่าง ๆ เพื่อกลับไปใช้งานค่าเริ่มต้น

5. ทำไมควรทำการสำรองข้อมูลก่อนการกู้คืน iPhone?

 • การกู้คืน iPhone อาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไป ดังนั้นควรสำรองข้อมูลที่สำคัญก่อนเริ่มกระบวนการ

การแก้ไขปัญหาหน้าจอไอโฟนค้าง ปิดเครื่องไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรดูแลและจัดการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานของ iPhone ของคุณ หากไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ควรนำ iPhone ของคุณไปยังศูนย์บริการหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้เพื่อรับความช่วยเหลือและการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

หน้าจอไอโฟนค้าง สัมผัสไม่ได้ ปิดเครื่องไม่ได้

หน้าจอไอโฟนค้าง สัมผัสไม่ได้ ปิดเครื่องไม่ได้: สาเหตุ การแก้ไข และเคล็ดลับที่ควรรู้

หน้าเริ่มต้น

หน้าจอคือส่วนที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์สื่อสารมือถือเช่น ไอโฟน (iPhone) ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการแสดงผลข้อมูลและให้ประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจพบกับสถานการณ์ที่หน้าจอของ iPhone ค้างเยื้อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานแบบสัมผัสได้หรือไม่สามารถปิดเครื่องได้ ในบทความนี้เราจะสำรวจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหน้าจอ iPhone ที่ค้างเยื้อง สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น วิธีการแก้ไขเบื้องต้น และเคล็ดลับที่ควรรู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ตามมาเริ่มต้นกันเลย!

สาเหตุที่ทำให้หน้าจอ iPhone ค้างเยื้อง

เมื่อหน้าจอ iPhone ค้างเยื้องและไม่สามารถใช้งานสัมผัสได้หรือปิดเครื่องได้ สาเหตุที่อาจเกิดขึ้นอาจมีหลายอย่าง รวมถึง:

 1. ซอฟต์แวร์ที่ขัดข้อง: การดำเนินการหลายอย่างบน iPhone อาจทำให้ระบบซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้หน้าจอค้างเยื้อง

 2. การรีเซ็ตที่ไม่สำเร็จ: หากมีการทำการรีเซ็ต iPhone และไม่สำเร็จอาจทำให้เกิดความขัดข้องบนระบบ

 3. ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์: ความเสียหายหรือปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของหน้าจออาจเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าจอค้าง

 4. เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ล่าสุด: บางครั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องหรือความไม่สัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่

 5. การนำเข้าไฟล์แอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะสม: บางครั้งการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะสมหรือมีไฟล์เสียอาจทำให้ระบบหน้าจอค้างเกิดขึ้น

 6. ปัญหาการชนกัน: การกระทำที่ทำให้เกิดการชนกันหรือกระแทกกับ iPhone อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์หรือหน้าจอ

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

ก่อนอื่นเมื่อคุณพบว่าหน้าจอ iPhone ค้างเยื้องและไม่สามารถใช้งานสัมผัสได้หรือปิดเครื่องได้ ลองทำตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้:

 1. การรีสตาร์ท (Restart): ลองรีสตาร์ท iPhone ของคุณด้วยวิธีที่เหมาะสมตามรุ่นของ iPhone คุณ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีกดปุ่ม Power (หรือ Side button) ร่วมกับปุ่ม Home (หรือ Volume button สำหรับ iPhone รุ่นใหม่) ค้างไว้จนกว่าจะปรากฏหน้าจอสีดำและป้ายโลโก้ของ Apple ค่อยปล่อยปุ่มให้ iPhone เปิดขึ้นมาใหม่

 2. การรีเซ็ตการตั้งค่า (Reset Settings): หากการรีสตาร์ทไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลองทำการรีเซ็ตการตั้งค่าของ iPhone โดยไปที่ Settings > General > Reset > Reset All Settings หมายเหตุ: การรีเซ็ตการตั้งค่านี้จะไม่ลบข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ใน iPhone แต่จะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่ากลับไปสู่ค่าเริ่มต้นของระบบ

 3. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์: คุณสามารถเชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับคอมพิวเตอร์และใช้ iTunes เพื่อรีสตอร์ iPhone ซึ่งอาจช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 4. การเริ่มต้นใหม่ (Factory Reset): หากวิธีอื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถทำการเริ่มต้นใหม่ (Factory Reset) โดยไปที่ Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings แต่ควรจะทำขั้นตอนนี้เพียงกรณีที่คุณมีการสำรองข้อมูลที่ครบถ้วนและคุณเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เคล็ดลับในการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาหน้าจอ iPhone ค้างเยื้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่คุณอาจลองใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงในอนาคต:

 1. การอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด: ตรวจสอบเสมอว่า iPhone ของคุณมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด ซอฟต์แวร์ล่าสุดมักจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงความเสถียร

 2. การติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่น่าเชื่อถือ: อย่างใกล้ชิดกับที่อยู่ใจใจในการติดตั้งแอปพลิเคชันและหลีกเลี่ยงแอปพลิเคชันที่มีรายงานการทำงานไม่เพียงพอหรืออาจมีไฟล์เสีย

 3. การรักษาอุปกรณ์อย่างดี: รักษา iPhone ของคุณให้ดีและหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความเสียหายเช่น การตกหรือชนกับวัตถุอื่น

 4. การสำรองข้อมูล: สำรองข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประจำ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่ความสำคัญ

คำถามที่พบบ่อย

1. หากหน้าจอค้างเยื้อง ฉันจะต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: หากหน้าจอ iPhone ค้างเยื้อง ลองทำการรีสตาร์ท iPhone ก่อน โดยกดปุ่ม Power (หรือ Side button สำหรับ iPhone รุ่นใหม่) ร่วมกับปุ่ม Home (หรือ Volume button สำหรับ iPhone รุ่นใหม่) ค้างไว้จนกว่าจะปรากฏหน้าจอสีดำและป้ายโลโก้ของ Apple ค่อยปล่อยปุ่มให้ iPhone เปิดขึ้นมาใหม่

2. การรีเซ็ตการตั้งค่า (Reset Settings) จะลบข้อมูลทั้งหมดใน iPhone หรือไม่?

คำตอบ: การรีเซ็ตการตั้งค่าจะไม่ลบข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่ใน iPhone แต่จะรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่ากลับไปสู่ค่าเริ่มต้นของระบบเท่านั้น

3. การเริ่มต้นใหม่ (Factory Reset) คืออะไรและต้องทำอย่างไร?

คำตอบ: การเริ่มต้นใหม่หรือ Factory Reset คือการลบข้อมูลและตั้งค่าทั้งหมดใน iPhone เพื่อให้ iPhone เหมือนใหม่ การเริ่มต้นใหม่นี้จะลบข้อมูลทั้งหมดใน iPhone อย่างสิ้นเชิง คุณสามารถทำการเริ่มต้นใหม่ได้โดยไปที่ Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings แต่ควรจะทำขั้นตอนนี้เพียงกรณีที่คุณมีการสำรองข้อมูลที่ครบถ้วนและคุณเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4. ทำไมหน้าจอของ iPhone ค้างเยื้องหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์?

คำตอบ: หลายครั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่สัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ อาจทำให้เกิดปัญหาหน้าจอค้างเยื้องหลังการอัปเดต หากเกิดเหตุการณ์นี้ควรรายงานปัญหาให้กับ Apple เพื่อให้มีการแก้ไขในซอฟต์แวร์ในอนาคต

สรุป

การเผชิญกับปัญหาหน้าจอ iPhone ค้างเยื้อง สัมผัสไม่ได้ หรือปิดเครื่องไม่ได้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในการใช้งานอุปกรณ์สำคัญของคุณ ในบทความนี้เราได้สำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ วิธีการแก้ไขเบื้องต้น และเคล็ดลับที่ควรรู้เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต แต่หากการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ผล ควรติดต่อศูนย์บริการของ Apple หรือผู้ซ่อมที่เชื่อถือได้เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความสะดวกในการใช้งาน iPhone คือสิ่งสำคัญที่คุณควรเป็นเจ้าของ!

พบใช่ 36 หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง.

วิธีแก้ Iphone ค้าง! รวน จอดำ ไม่ตอบสนอง กดอะไรไม่ได้ แก้เองได้ไม่ยากทุกรุ่น - Youtube
วิธีแก้ Iphone ค้าง! รวน จอดำ ไม่ตอบสนอง กดอะไรไม่ได้ แก้เองได้ไม่ยากทุกรุ่น – Youtube
How To] วิธีแก้ปัญหา Iphone X หน้าจอค้าง ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในเบื้องต้น ทำอย่างไร ? :: Techmoblog.Com
How To] วิธีแก้ปัญหา Iphone X หน้าจอค้าง ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในเบื้องต้น ทำอย่างไร ? :: Techmoblog.Com
How To] Iphone ค้างหน้าโลโก้ Apple จอค้าง กดอะไรไม่ได้ แก้ไขอย่างไร ? :: Techmoblog.Com
How To] Iphone ค้างหน้าโลโก้ Apple จอค้าง กดอะไรไม่ได้ แก้ไขอย่างไร ? :: Techmoblog.Com
วิธีรีสตาร์ท Iphone 8 และรุ่นอื่นๆ กรณีเครื่องทำงานค้าง รู้มั้ยแต่ละรุ่นกดไม่เหมือนกัน ? - It24Hrs
วิธีรีสตาร์ท Iphone 8 และรุ่นอื่นๆ กรณีเครื่องทำงานค้าง รู้มั้ยแต่ละรุ่นกดไม่เหมือนกัน ? – It24Hrs
วิธี Force Restart Iphone ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง บังคับให้เริ่มเครื่องใหม่ 2022
วิธี Force Restart Iphone ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง บังคับให้เริ่มเครื่องใหม่ 2022
วิธีแก้ Iphone ทุกรุ่น เครื่องค้าง จอดำ ทำไง? ให้ใช้ได้เหมือนเดิม!! | อาตี๋รีวิว Ep.617 - Youtube
วิธีแก้ Iphone ทุกรุ่น เครื่องค้าง จอดำ ทำไง? ให้ใช้ได้เหมือนเดิม!! | อาตี๋รีวิว Ep.617 – Youtube
วิธีแก้ปัญหาจอสัมผัสบนไอโฟน ไอแพด ทัชไม่ไป จอค้าง - It24Hrs
วิธีแก้ปัญหาจอสัมผัสบนไอโฟน ไอแพด ทัชไม่ไป จอค้าง – It24Hrs
Iphone ค้าง ไม่ตอบสนอง วิธีบังคับรีสตาร์ท Iphone 13 ทุกรุ่น | Back To Basics - Youtube
Iphone ค้าง ไม่ตอบสนอง วิธีบังคับรีสตาร์ท Iphone 13 ทุกรุ่น | Back To Basics – Youtube
5 วิธีแก้ไขปัญหาแอพเด้ง แอพค้างบน Iphone | How To Tricks Ep.36
5 วิธีแก้ไขปัญหาแอพเด้ง แอพค้างบน Iphone | How To Tricks Ep.36
หลังจากอัพ Ios 8.1 แล้ว Reset เครื่อง หน้าจอไอโฟนค้างอ่ะครับ :: - Pantip
หลังจากอัพ Ios 8.1 แล้ว Reset เครื่อง หน้าจอไอโฟนค้างอ่ะครับ :: – Pantip
วิธีสั่งรีสตาร์ท Iphone Xs , Iphone Xs Max และ Iphone Xr กรณีเครื่องค้าง - Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธีสั่งรีสตาร์ท Iphone Xs , Iphone Xs Max และ Iphone Xr กรณีเครื่องค้าง – Power Bank ราคาถูก แบตสำรอง ราคาถูกที่สุด, กล้องติดรถยนต์, ฟิล์มกระจก, อุปกรณ์เสริมมือถือ, Tookjingjing.Com : Inspired By Lnwshop.Com
วิธีแก้ไข Iphone จอดับ มีเสียงชาร์จเข้า แต่ Iphone หน้าจอสีดำ
วิธีแก้ไข Iphone จอดับ มีเสียงชาร์จเข้า แต่ Iphone หน้าจอสีดำ
Tip] วิธีแก้ปัญหาเวลา Iphone ค้างแบบง่ายๆ จำง่ายแค่ 3R - Specphone.Com
Tip] วิธีแก้ปัญหาเวลา Iphone ค้างแบบง่ายๆ จำง่ายแค่ 3R – Specphone.Com
โดนเหมือนกัน! ผู้ใช้ Iphone 14 Pro Max เริ่มเจออาการจอเบิร์น มีภาพ Dynamic Island และ Aod ค้างบนจอแล้ว!?
โดนเหมือนกัน! ผู้ใช้ Iphone 14 Pro Max เริ่มเจออาการจอเบิร์น มีภาพ Dynamic Island และ Aod ค้างบนจอแล้ว!?
Iphone 7 Plus ค้าง ทํายังไง ไอโฟน7 ค้างบ่อย Touch ไม่ ได้ (เคล็ดลับเด็ด 2020) L ครูหนึ่งสอนดี - Youtube
Iphone 7 Plus ค้าง ทํายังไง ไอโฟน7 ค้างบ่อย Touch ไม่ ได้ (เคล็ดลับเด็ด 2020) L ครูหนึ่งสอนดี – Youtube
Iphone จอค้าง ทัชไม่ติด อย่าเพิ่งตกใจ! ลอง 5 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง :: Thaimobilecenter.Com
Iphone จอค้าง ทัชไม่ติด อย่าเพิ่งตกใจ! ลอง 5 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง :: Thaimobilecenter.Com
7 วิธีแก้! ปัญหา Iphone หน้าจอสีดำ ค้าง เบื้องต้น ที่คุณสามารถลองทำเองได้
7 วิธีแก้! ปัญหา Iphone หน้าจอสีดำ ค้าง เบื้องต้น ที่คุณสามารถลองทำเองได้
How To] 7 วิธีแก้ปัญหา Iphone จอดำ ค้าง ทำอย่างไรให้ใช้งานได้เหมือนเดิม :: Techmoblog.Com
How To] 7 วิธีแก้ปัญหา Iphone จอดำ ค้าง ทำอย่างไรให้ใช้งานได้เหมือนเดิม :: Techmoblog.Com
วิธีแก้ปัญหาจอสัมผัสบนไอโฟน ไอแพด ทัชไม่ไป จอค้าง - It24Hrs
วิธีแก้ปัญหาจอสัมผัสบนไอโฟน ไอแพด ทัชไม่ไป จอค้าง – It24Hrs
วิธีทำ Hard Reset บน Iphone เมื่อเกิดอาการเครื่องค้าง!
วิธีทำ Hard Reset บน Iphone เมื่อเกิดอาการเครื่องค้าง!
ตั้งค่า Iphone หรือ Ipad - Apple การสนับสนุน (Th)
ตั้งค่า Iphone หรือ Ipad – Apple การสนับสนุน (Th)
10 วิธีแก้ปัญหาไอโฟนเครื่องร้อน จัดการได้เอง ไม่เสียสักบาท
10 วิธีแก้ปัญหาไอโฟนเครื่องร้อน จัดการได้เอง ไม่เสียสักบาท
วิธีแก้ Iphone จอมืด เครื่องค้าง ขยับได้แต่ปุ่มโฮม ด้วยตนเอง ง่ายๆ - Youtube
วิธีแก้ Iphone จอมืด เครื่องค้าง ขยับได้แต่ปุ่มโฮม ด้วยตนเอง ง่ายๆ – Youtube
ไอแพดค้าง ไอแพดเปิดไม่ติดเข้าหน้าเมนูไม่ได้ โลโก้ค้าง ซ่อมไอแพดเปิดไม่ติด
ไอแพดค้าง ไอแพดเปิดไม่ติดเข้าหน้าเมนูไม่ได้ โลโก้ค้าง ซ่อมไอแพดเปิดไม่ติด
คู่มือไอโฟน 12 คำสั่งลัด ปุ่มด้านข้าง เปิด-ปิดเครื่อง Iphone 12
คู่มือไอโฟน 12 คำสั่งลัด ปุ่มด้านข้าง เปิด-ปิดเครื่อง Iphone 12
วิธีเคลียร์หน้าจอ ปัดแอพทิ้ง ในไอโฟน แก้แอพค้าง เครื่องช้า บังคับปิดแอพ
วิธีเคลียร์หน้าจอ ปัดแอพทิ้ง ในไอโฟน แก้แอพค้าง เครื่องช้า บังคับปิดแอพ
อัดหน้าจอ Iphone ง่ายๆ ในพริบตา ไม่ต้องโหลดแอพ อัพเดต 2022
อัดหน้าจอ Iphone ง่ายๆ ในพริบตา ไม่ต้องโหลดแอพ อัพเดต 2022
วิธีเปิด-ปิดเครื่องไอโฟน 13 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่ รีสตาร์ทเครื่อง Iphone
วิธีเปิด-ปิดเครื่องไอโฟน 13 ขั้นตอนไม่ยุ่งยากสำหรับมือใหม่ รีสตาร์ทเครื่อง Iphone
Tips: วิธีซ่อนแอพที่เราไม่ต้องการ ให้ออกไปจากหน้าจอโฮม บน Ios 14
Tips: วิธีซ่อนแอพที่เราไม่ต้องการ ให้ออกไปจากหน้าจอโฮม บน Ios 14
วิธี Hard Reset (Force Reboot) Iphone เพื่อแก้ปัญหา Iphone ค้าง เปิดไม่ติด
วิธี Hard Reset (Force Reboot) Iphone เพื่อแก้ปัญหา Iphone ค้าง เปิดไม่ติด
Iphone ค้าง กดปุ่มไม่ได้ ปิดเครื่องไม่ได้ แก้ไขอย่างไร – Modify: Technology News
Iphone ค้าง กดปุ่มไม่ได้ ปิดเครื่องไม่ได้ แก้ไขอย่างไร – Modify: Technology News
ปัญหา Iphone X ทัชสกรีนไม่ได้ เครื่องรวน ทำยังไงดี? | ศูนย์ซ่อม Iphone - ไอโฟน มาตรฐาน ราคาถูก
ปัญหา Iphone X ทัชสกรีนไม่ได้ เครื่องรวน ทำยังไงดี? | ศูนย์ซ่อม Iphone – ไอโฟน มาตรฐาน ราคาถูก
2566]บังคับรีสตาร์ทไอโฟน1/13/12...เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย เช่นไอโฟนดับเอง ค้างโลโก้ฯลฯ
2566]บังคับรีสตาร์ทไอโฟน1/13/12…เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย เช่นไอโฟนดับเอง ค้างโลโก้ฯลฯ
Imod] แก้ Iphone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง แก้ยังไง ข้อมูลไม่หาย - Youtube
Imod] แก้ Iphone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง แก้ยังไง ข้อมูลไม่หาย – Youtube
วิธี Force Restart Iphone ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง บังคับให้เริ่มเครื่องใหม่ 2022
วิธี Force Restart Iphone ค้าง จอดำ ไม่ตอบสนอง บังคับให้เริ่มเครื่องใหม่ 2022
หนาวจนนิ่ง! Iphone X เจออากาศหนาวจัดจนเครื่องค้างชั่วขณะ
หนาวจนนิ่ง! Iphone X เจออากาศหนาวจัดจนเครื่องค้างชั่วขณะ
ไอโฟนเปิดไม่ติด
ไอโฟนเปิดไม่ติด
อาการเสีย Iphone ในปี2021 อาการยอดนิยม “เปิดไม่ติด” แต่อยากซ่อมให้ได้ข้อมูลในเครื่อง - ช่างต้นซ่อมไอโฟนไอแพด
อาการเสีย Iphone ในปี2021 อาการยอดนิยม “เปิดไม่ติด” แต่อยากซ่อมให้ได้ข้อมูลในเครื่อง – ช่างต้นซ่อมไอโฟนไอแพด
แคปเจอร์หน้าจอบน Iphone และ Ipad ไม่ได้ แก้ยังไงดี? | How To Tricks Ep.114
แคปเจอร์หน้าจอบน Iphone และ Ipad ไม่ได้ แก้ยังไงดี? | How To Tricks Ep.114
Iphone X หน้าจออาจสีเพี้ยนและเกิดภาพค้าง (Burn-In) ได้
Iphone X หน้าจออาจสีเพี้ยนและเกิดภาพค้าง (Burn-In) ได้
Slide To Unlock
Slide To Unlock” Not Working วิธีแก้ไขปัญหาไอโฟนสไลด์ไม่ได้ ค้าง จอดำ
Iphone ปุ่ม Power เสีย เปิด/ปิดเครื่องยังไงดี
Iphone ปุ่ม Power เสีย เปิด/ปิดเครื่องยังไงดี
ปลดล็อคไม่ได้ ทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน !!! - Teachme Iphone
ปลดล็อคไม่ได้ ทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน !!! – Teachme Iphone
โหมดหูฟังค้าง Iphone แก้อย่างไร ไอโฟนไม่มีเสียง เพราะอยู่ในโหมดหูฟัง – Modify: Technology News
โหมดหูฟังค้าง Iphone แก้อย่างไร ไอโฟนไม่มีเสียง เพราะอยู่ในโหมดหูฟัง – Modify: Technology News
4 วิธีแก้ปัญหาไอโฟนเปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า ไอโฟน ดับเองหรือขึ้นรูปแอปเปิ้ลด้วยตัวเองก่อนส่งไปให้ร้านซ่อม!
4 วิธีแก้ปัญหาไอโฟนเปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า ไอโฟน ดับเองหรือขึ้นรูปแอปเปิ้ลด้วยตัวเองก่อนส่งไปให้ร้านซ่อม!
ไอโฟนตกหล่น กระแทก หน้าจอขึ้นจุดดำ หมึกแตก เป็นเส้น เปลี่ยนจอใหม่ได้ - Ido Mobile
ไอโฟนตกหล่น กระแทก หน้าจอขึ้นจุดดำ หมึกแตก เป็นเส้น เปลี่ยนจอใหม่ได้ – Ido Mobile
Iphone X แคปหน้าจอ Screenshot ยังไง ? เมื่อรุ่นนี้ไม่มีปุ่มโฮม - It24Hrs
Iphone X แคปหน้าจอ Screenshot ยังไง ? เมื่อรุ่นนี้ไม่มีปุ่มโฮม – It24Hrs
วิธีทำ Hard Reset บน Iphone เมื่อเกิดอาการเครื่องค้าง!
วิธีทำ Hard Reset บน Iphone เมื่อเกิดอาการเครื่องค้าง!
Iphone 11 Pro Max เปิดไม่ติด ค้างโลโก้ ค้างหน้า Itunes
Iphone 11 Pro Max เปิดไม่ติด ค้างโลโก้ ค้างหน้า Itunes

ลิงค์บทความ: หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หน้า จอ ไอ โฟน ค้าง.

ดูเพิ่มเติม: blog https://maycamtay.net/may-han

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *