Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7? Top 140 hình tải miễn phí

Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7? Top 140 hình tải miễn phí

Có phải bạn đang muốn tìm bài viết về chủ đề “giá trị tuyệt đối lớp 7” phải không? Chúng tôi cung cấp toàn bộ thông tin về chủ đề này tại website maycamtay.net trong chuyển mục: Website cung cấp thông tin mới về chứng khoán. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết cho chủ đề này ngay bên dưới, vui lòng đọc tiếp đến cuối cùng để hiểu rõ hơn về chủ đề bạn đang tìm.

Để tải hình ảnh về điện thoại bạn có thể nhấn đè vào hình ảnh 2s sau đó chọn tải “Tải hình ảnh xuống” để tải ảnh về.

Để tải hình ảnh về máy tính bạn có thể nhấn chuột phải vào hình ảnh sau đó chọn “Lưu ảnh thành” để tải về

Top 105 hình ảnh liên quan đến chủ đề giá trị tuyệt đối lớp 7

Có 38 hình ảnh liên quan đến chủ đề giá trị tuyệt đối lớp 7, mời bạn xem ngay bên dưới:

Giải toán 7 Bài 4. Giá trị tuyệt đồi của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 513
 • Thời gian đăng ảnh: 39 minute ago
 • Số lượt tải: 91559
 • Likes: 3459
 • Dislikes: 2
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Trong thực hành ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tưong tự như đối với số nguyên.


BÀI TẬP GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ ĐẠI SỐ LỚP 7 – HOCMAI

 • Nguồn hình ảnh: hocmai.vn
 • Số lượt xem hình ảnh: 31221
 • Thời gian đăng ảnh: 12 minute ago
 • Số lượt tải: 91367
 • Likes: 4055
 • Dislikes: 10
Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ Đại Số Lớp 7
Bài Tập Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ Đại Số Lớp 7

” chỉ dành cho học sinh đã đăng kí khoá học và là nơi để Bạn thực hành, trao đổi bài tập trong khoá học với thầy Lê Đăng Khương. Bạn cần làm theo 2 bước sau để tham gia group:


Giải toán 7 Bài 4. Giá trị tuyệt đồi của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 97597
 • Thời gian đăng ảnh: 49 minute ago
 • Số lượt tải: 44381
 • Likes: 6018
 • Dislikes: 2
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Trong thực hành ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tưong tự như đối với số nguyên.


[SGK Scan] ✅ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem thêm các sách tham khảo liên quan: Giải Toán Lớp 7 Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 … Xem thêm

 • Nguồn hình ảnh: sachgiaibaitap.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 76879
 • Thời gian đăng ảnh: 6 minute ago
 • Số lượt tải: 62547
 • Likes: 3111
 • Dislikes: 7
Sgk Scan] ✓ Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân - Sách Giáo Khoa - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.Com
Sgk Scan] ✓ Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.Com

Với điều kiện nào của số hữu tỉ x thì |x| = –x ? 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ X, kí hiệu lXI, là khoảng cách từ điểm X tới điểm 0 trên trục số.Ta có:X nếu x > 0X nếu x < 0Ví dụ : x = 3 thì |x||= 2 = 2 (vì 2 > 0); 3 3 3.x = -5,75 thì |x||=|-5.751 = –(-5,75) = 5.75 (vì –5,75 <0). Nhận xét : Với mọi x = Q ta luôn có: |x| > 0, |x||=|-x! và |x| > X. Tìm |x||, biết :그l X = b) x = – a) 71 α) Χ = -3- : d) x = 0. ) 5 ) XCộng, trừ, nhân, chia số thập phân• Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.Ví dụ : a) (-1,13) + (- 0,264) = -(1,13 + 0,264) = -1,394. b) 0,245-2,134 = 0,245 + (-2,134) = -(2,134 – 0.245) = -1,889. c) (-5.2). 3, 14 = -(5.2.3, 14) = -16,328.• Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y, z 0), ta áp dụng quy tắc : Thương của hai số thập phân x và y là thương của |x| và lyl với dấu “+” đằngtrước nếu x và y cùng dấu và dấu “−” đằng trước nếu X và y khác dấu. Ví dụ : a) (-0,408):(- 0,34) = +(0,408: 0,34) = 1.2. b) (-0.408): (+0.34) = -(0.408: 0.34) = -1,2.o Tinh: a) –3,116+ 0,263;14b)(-3,7). (-2,16). 17.18.19.20.21.Bời tộp 1) Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?a) -2.5 = 2,5; b)-2,5 = -2.5; c)-2,5 = -(-2.5). 2) Tìm X, biết: a) |x|= b)|x|= 0,37; c) x = 0; d) x = 13. 3. Tính: a) -5,17-0,469; b)-2,05 + 1,73; c) (-5,17). (-3, 1); d) (-9.18): 4,25.Với bài tập: Tính tổng S = (-2.3) + (+ 41,5) + (- 0.7) + (-1,5), hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau:Bài làm của Hùng Bài làm của Liên S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1.5) S = (-2,3) + (+41.5) + (-0.7) + (-1.5) = (-2,3) + (-0.7) + (-1.5) + 41.5 = (-2,3) + (-07)+((+41.5) + (-1.5) = (-4.5) + 41.5 = (-3) + 40 37 37 a). Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn. b) Theo em nên làm cách nào ? Tính nhanh: a) 6,3 + (–3,7) + 2,4 + (— 0,3); b) (-4.9) +5.5 +4.9 + (-5.5); c) 2.9 + 3,7+ (-4,2) + (-2.9) +4.2; d) (– 6.5). 2.8 + 2,8. (-3.5).Luyện fộpa) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ ? -14. -27- -26 -36. 34 35 63 65 84 -85b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ 를1522. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:0.3 : 그 -12; 4. (); – 0,875. 6 3 13 23. Dựa vào tính chất “Nếu x < y và y < z thì x < z", hãy so sánh : a) Và 1,1 : b) –500 và 0,001 : c) lo và -12. 5 38 -3724. Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh: a) (-2.5.0,38. 0.4) - (0,125.3, 15. (-8)); b) (-20.83). 0.2 + (-9,17), 0.2): (2.47. 0.5 - (-3.53). 0.5). 25. Tìm X, biết:a) x - 1,71 = 2,3; b)26. Sử dụng máy tính bỏ túi (+)Tính | Nút ấn"-"EEEEEEEEEZE (32)-(-08) ਤ]]]]]87 =Kết quả(-3,45): (-2,3)+4.1 (-56) 4.1 x 5.6/ IM MRIoss 5 x 3.17 Mt 1.5 + 1,5:(-03).3/IM (MR)4.1 x 1.67 = - 6,56 -3. 2.37 = | 1.5 (-13). (-2.5) - 1.3 x 2.5"/M.(*). Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP TK-340 hoặc CASIO_f\-220. Nhiều loại máy tính bỏ túi thông thường khác cũngđược sử dụng tương tự.16 Dùng máy tính bỏ túi để tính: a) (–3,1597) + (-2,39); b) (-0,793)-(-2,1068); c) (-0,5).(-3,2)+(-10,1).0,2; d) 1,2.(-2,6)+(-1,4):0,7.


Giải bài tập Toán lớp 7: Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 2062
 • Thời gian đăng ảnh: 13 hours ago
 • Số lượt tải: 93376
 • Likes: 9493
 • Dislikes: 6
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

= [(-1) . 0,381 – [(-1) . 3,15) = -0,38 – (-3,15) = 2,77 b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2) : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,51 = = [(-20,83 – 9,17) . 0,2] : [(2,47 + 3,53) . 0,51


Giải toán 7 Bài 4. Giá trị tuyệt đồi của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 21290
 • Thời gian đăng ảnh: 27 minute ago
 • Số lượt tải: 60303
 • Likes: 5578
 • Dislikes: 2
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Trong thực hành ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tưong tự như đối với số nguyên.


Giải bài tập Toán lớp 7: Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 13378
 • Thời gian đăng ảnh: 21 hours ago
 • Số lượt tải: 75265
 • Likes: 7711
 • Dislikes: 10
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

= [(-1) . 0,381 – [(-1) . 3,15) = -0,38 – (-3,15) = 2,77 b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2) : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,51 = = [(-20,83 – 9,17) . 0,2] : [(2,47 + 3,53) . 0,51


Giải bài tập Toán lớp 7: Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 19053
 • Thời gian đăng ảnh: 3 hours ago
 • Số lượt tải: 32588
 • Likes: 4831
 • Dislikes: 2
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Bài Tập Toán Lớp 7: Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

= [(-1) . 0,381 – [(-1) . 3,15) = -0,38 – (-3,15) = 2,77 b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2) : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,51 = = [(-20,83 – 9,17) . 0,2] : [(2,47 + 3,53) . 0,51


GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ  |x|=x nếu x≥0; −x… – IOShare

Ứng dụng chia sẻ tài liệu học tập phổ thông và nâng cao cho giáo viên, học sinh toàn quốc – iostudy.net

 • Nguồn hình ảnh: iostudy.net
 • Số lượt xem hình ảnh: 92749
 • Thời gian đăng ảnh: 5 hours ago
 • Số lượt tải: 16139
 • Likes: 7106
 • Dislikes: 7
Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ |X|=X Nếu X≥0; −X... - Ioshare
Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ |X|=X Nếu X≥0; −X… – Ioshare

Giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019) – Vifotech


SGK Toán 7 – Bài 4. Giá trị tuyệt đồi của một số hữu tỉ – Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 7059
 • Thời gian đăng ảnh: 10 minute ago
 • Số lượt tải: 26678
 • Likes: 5609
 • Dislikes: 1
Sgk Toán 7 - Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ - Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Sgk Toán 7 – Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ – Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Khi chia số thập phân X cho sô’ thập phân y (y * 0), ta áp dụng quy tắc : Thương của hai sô’ thập phân X và y là thương của Ixl và lyl với dấu “+” đằng trước nếu X và y cùng dấu và dấu đằng trước nếu X và y khác dấu.


Lý thuyết Toán lớp 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lý thuyết Toán lớp 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: tailieumoi.vn
 • Số lượt xem hình ảnh: 100058
 • Thời gian đăng ảnh: 14 hours ago
 • Số lượt tải: 19423
 • Likes: 4454
 • Dislikes: 3
Lý Thuyết Toán Lớp 7: Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Lý Thuyết Toán Lớp 7: Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập tài liệu Lý thuyết Toán lớp 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, tài liệu bao gồm 2 trang, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như mong đợi.


Giải toán 7 Bài 4. Giá trị tuyệt đồi của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 • Nguồn hình ảnh: giaibaitap123.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 52349
 • Thời gian đăng ảnh: 1 hours ago
 • Số lượt tải: 108855
 • Likes: 7401
 • Dislikes: 4
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân
Giải Toán 7 Bài 4. Giá Trị Tuyệt Đồi Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân

Trong thực hành ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tưong tự như đối với số nguyên.


Trắc nghiệm Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án – Toán lớp 7

Trắc nghiệm Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

 • Nguồn hình ảnh: tailieumoi.vn
 • Số lượt xem hình ảnh: 90674
 • Thời gian đăng ảnh: 6 hours ago
 • Số lượt tải: 71523
 • Likes: 7470
 • Dislikes: 5
Trắc Nghiệm Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân Có Đáp Án – Toán Lớp 7
Trắc Nghiệm Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân Có Đáp Án – Toán Lớp 7

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 5 trang gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Toán 7. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán 7 sắp tới.


Phiếu bài tập tuần 3 Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ Toán 7 – HOCMAI

 • Nguồn hình ảnh: hocmai.vn
 • Số lượt xem hình ảnh: 51082
 • Thời gian đăng ảnh: 22 hours ago
 • Số lượt tải: 88227
 • Likes: 5828
 • Dislikes: 1
Phiếu Bài Tập Tuần 3 Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ Toán 7
Phiếu Bài Tập Tuần 3 Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ Toán 7

” chỉ dành cho học sinh đã đăng kí khoá học và là nơi để Bạn thực hành, trao đổi bài tập trong khoá học với thầy Lê Đăng Khương. Bạn cần làm theo 2 bước sau để tham gia group:


[SGK Scan] ✅ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem thêm các sách tham khảo liên quan: Giải Toán Lớp 7 Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 … Xem thêm

 • Nguồn hình ảnh: sachgiaibaitap.com
 • Số lượt xem hình ảnh: 44874
 • Thời gian đăng ảnh: 38 minute ago
 • Số lượt tải: 82771
 • Likes: 9161
 • Dislikes: 2
Sgk Scan] ✓ Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân - Sách Giáo Khoa - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.Com
Sgk Scan] ✓ Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ. Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số Thập Phân – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.Com

Với điều kiện nào của số hữu tỉ x thì |x| = –x ? 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ X, kí hiệu lXI, là khoảng cách từ điểm X tới điểm 0 trên trục số.Ta có:X nếu x > 0X nếu x < 0Ví dụ : x = 3 thì |x||= 2 = 2 (vì 2 > 0); 3 3 3.x = -5,75 thì |x||=|-5.751 = –(-5,75) = 5.75 (vì –5,75 <0). Nhận xét : Với mọi x = Q ta luôn có: |x| > 0, |x||=|-x! và |x| > X. Tìm |x||, biết :그l X = b) x = – a) 71 α) Χ = -3- : d) x = 0. ) 5 ) XCộng, trừ, nhân, chia số thập phân• Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.Trong thực hành, ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo các quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.Ví dụ : a) (-1,13) + (- 0,264) = -(1,13 + 0,264) = -1,394. b) 0,245-2,134 = 0,245 + (-2,134) = -(2,134 – 0.245) = -1,889. c) (-5.2). 3, 14 = -(5.2.3, 14) = -16,328.• Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y, z 0), ta áp dụng quy tắc : Thương của hai số thập phân x và y là thương của |x| và lyl với dấu “+” đằngtrước nếu x và y cùng dấu và dấu “−” đằng trước nếu X và y khác dấu. Ví dụ : a) (-0,408):(- 0,34) = +(0,408: 0,34) = 1.2. b) (-0.408): (+0.34) = -(0.408: 0.34) = -1,2.o Tinh: a) –3,116+ 0,263;14b)(-3,7). (-2,16). 17.18.19.20.21.Bời tộp 1) Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?a) -2.5 = 2,5; b)-2,5 = -2.5; c)-2,5 = -(-2.5). 2) Tìm X, biết: a) |x|= b)|x|= 0,37; c) x = 0; d) x = 13. 3. Tính: a) -5,17-0,469; b)-2,05 + 1,73; c) (-5,17). (-3, 1); d) (-9.18): 4,25.Với bài tập: Tính tổng S = (-2.3) + (+ 41,5) + (- 0.7) + (-1,5), hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau:Bài làm của Hùng Bài làm của Liên S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1.5) S = (-2,3) + (+41.5) + (-0.7) + (-1.5) = (-2,3) + (-0.7) + (-1.5) + 41.5 = (-2,3) + (-07)+((+41.5) + (-1.5) = (-4.5) + 41.5 = (-3) + 40 37 37 a). Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn. b) Theo em nên làm cách nào ? Tính nhanh: a) 6,3 + (–3,7) + 2,4 + (— 0,3); b) (-4.9) +5.5 +4.9 + (-5.5); c) 2.9 + 3,7+ (-4,2) + (-2.9) +4.2; d) (– 6.5). 2.8 + 2,8. (-3.5).Luyện fộpa) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ ? -14. -27- -26 -36. 34 35 63 65 84 -85b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ 를1522. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:0.3 : 그 -12; 4. (); – 0,875. 6 3 13 23. Dựa vào tính chất “Nếu x < y và y < z thì x < z", hãy so sánh : a) Và 1,1 : b) –500 và 0,001 : c) lo và -12. 5 38 -3724. Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh: a) (-2.5.0,38. 0.4) - (0,125.3, 15. (-8)); b) (-20.83). 0.2 + (-9,17), 0.2): (2.47. 0.5 - (-3.53). 0.5). 25. Tìm X, biết:a) x - 1,71 = 2,3; b)26. Sử dụng máy tính bỏ túi (+)Tính | Nút ấn"-"EEEEEEEEEZE (32)-(-08) ਤ]]]]]87 =Kết quả(-3,45): (-2,3)+4.1 (-56) 4.1 x 5.6/ IM MRIoss 5 x 3.17 Mt 1.5 + 1,5:(-03).3/IM (MR)4.1 x 1.67 = - 6,56 -3. 2.37 = | 1.5 (-13). (-2.5) - 1.3 x 2.5"/M.(*). Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP TK-340 hoặc CASIO_f\-220. Nhiều loại máy tính bỏ túi thông thường khác cũngđược sử dụng tương tự.16 Dùng máy tính bỏ túi để tính: a) (–3,1597) + (-2,39); b) (-0,793)-(-2,1068); c) (-0,5).(-3,2)+(-10,1).0,2; d) 1,2.(-2,6)+(-1,4):0,7.


Video for giá trị tuyệt đối lớp 7 Toán học lớp 7 – Bài 4 – Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và các phép tính số thập phân

 • Source: Youtube
 • Views: 17675
 • Date: 11 minute ago
 • Download: 18253
 • Likes: 120
 • Dislikes: 9

Thông tin liên quan về chủ đề giá trị tuyệt đối lớp 7

Bạn có thể xem thêm một số thông tin mới nhất về chủ đề giá trị tuyệt đối lớp 7 trên Bing.

Tìm x có giá trị tuyệt đối lớp 7

Tìm x giá trị tuyệt đối lớp 7 nâng cao

Lý thuyết giá trị tuyệt đối lớp 7

Bài tập giá trị tuyệt đối lớp 7 có đáp an

Chuyên de giá trị tuyệt đối lớp 7

Bài tập về giá trị tuyệt đối

Các dạng bài tập giá trị tuyệt đối lớp 6

Tìm x giá trị tuyệt đối lớp 6


Bạn vừa xem xong bài viết về chủ đề giá trị tuyệt đối lớp 7. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì làm ơn hãy chia sẽ nó. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *