Chuyển tới nội dung
Trang chủ » อัมพาต หาย ได้ ไหม: เส้นทางสู่การหายของความปวดในภาษาไทย

อัมพาต หาย ได้ ไหม: เส้นทางสู่การหายของความปวดในภาษาไทย

หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / EP.43

หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43

อัมพาต หาย ได้ ไหม

อัมพาตคืออะไร

อัมพาตเป็นภาวะที่เกิดจากการขาดเลือดไปสู่ส่วนหนึ่งของสมอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่ผู้ป่วยอาจหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวหรืออาจเกิดจากเลือดหลุดออกมาจากระบบหลอดเลือดสมอง ทำให้ส่วนนั้นของสมองได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ การเกิดอัมพาตสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และอายุที่ทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงน้อยลงในผู้ที่มีอายุมากขึ้น

สาเหตุของอัมพาต

สาเหตุที่ทำให้เกิดอัมพาตมีหลากหลายประการ แต่สาเหตุที่ที่พบมากที่สุดคือ การเกิดการตีบและการตีเต้นของหลอดเลือดที่สมอง (cerebrovascular accident) ซึ่งอาจเกิดจากการอุดตันหรือการแตกของหลอดเลือดในสมอง สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอัมพาตได้แก่:

 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (Cerebrovascular disease): เกิดจากความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี

 2. โรคหัวใจ: อาจทำให้เกิดการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมอง

 3. โรคที่เกี่ยวกับเม็ดเลือด: เช่น โรคลิวคีเมีย (leukemia) และความผิดปกติของเม็ดเลือด

 4. การหยุดหายใจชั่วคราว (Respiratory arrest): อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผ่าตัดหรือเมื่อมีปัญหาในการหายใจ

 5. การอาเจียนในปริมาณมาก (Severe vomiting): ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและอาหารที่สำคัญสำหรับสมอง

 6. การแข่งขันกีฬาหนักหรือออกกำลังกายมากเกินไป (Excessive physical exertion): อาจทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือดในสมอง

อาการและลักษณะของอัมพาต

อาการของอัมพาตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เกิดอัมพาตและความรุนแรงของอาการ อาการที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นอัมพาต ได้แก่:

 1. อ่อนแรงในส่วนของร่างกายหรือใบหน้า: ผู้ป่วยอาจมีอาการอัมพาตครึ่งซีก หรืออาจมีอาการอัมพาตครึ่งซีกและใบหน้า

 2. ขี้เหล้า: การเสียดทานอาหารและขี้เหล้าเป็นที่พบในผู้ที่เป็นอัมพาต

 3. กล้ามเนื้อตึงแขนและขาข้างหนึ่งของร่างกาย: อาจเกิดอาการขาดกล้ามเนื้อในขาของฝั่งเดียวกันของร่างกาย

 4. การสูญเสียความสามารถในการพูด: ผู้ป่วยอาจมีอาการที่พูดลำบากหรือไม่ค่อยสามารถพูดได้เลย

 5. ซึมเศร้าหรือเปลี่ยนแปลงในอารมณ์: ผู้ป่วยอาจมีอาการซึมเศร้า หรือเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ เช่น มีอารมณ์โกรธง่าย

 6. ภาวะหมดสติ: บางรายอาจมีภาวะหมดสติหรืออาจเสี่ยงต่อการหมดสติ

การวินิจฉัยอัมพาต

การวินิจฉัยอัมพาตจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอาการของผู้ป่วยและประวัติการเจ็บป่วย และต้องใช้เทคนิคการทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบส่วนที่เสียหายของสมอง การวินิจฉัยอาจใช้วิธีการดังนี้:

 1. การทำคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG): เพื่อตรวจสอบความผิดปกติในกิจกรรมไฟฟ้าของสมอง

 2. การส่องกล้องเพื่อตรวจสอบหลอดเลือดสมอง (Cerebral Angiography): เพื่อวิเคราะห์สภาพของหลอดเลือดสมอง

 3. การตรวจสอบคลื่นสมองด้วยการใช้คลื่นเสียง (Transcranial Doppler Ultrasonography): เพื่อตรวจสอบการไหลของเลือดในสมอง

วิธีการรักษาอัมพาต

การรักษาอัมพาตมักจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ วิธีการรักษาที่พบบ่อย ได้แก่:

 1. การให้ยาลดความหนาวในหลอดเลือดสมอง (Thrombolytic therapy): ใช้เพื่อลดการอุดตันในหลอดเลือดสมอง

 2. การผ่าตัด (Surgery): สำหรับบางผู้ที่มีการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดสมอง

 3. การฟื้นฟูและกู้คืนสมรรถภาพ (Rehabilitation): ผู้ป่วยจำเป็นต้องฝึกซ้อมและปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวและการพูดอีกครั้ง

การป้องกันอัมพาต

การป้องกันอัมพาตควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ดี และควรระมัดระวังเรื่องต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัมพาต เช่น:

 1. ควบคุมการดื่มสุราและสารเสพติด: เพื่อลดโอกาสเกิดอัมพาตที่เกิดจากการเสียดทานสุราหรือสารเสพติด

 2. ควบคุมความดันโลหิต: ควรควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเพื่อลดโอกาสเกิดอัมพาต

 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด: ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีโรคเบาหวาน

 4. การออกกำลังกาย: ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและไม่ให้มากเกินไป

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหลังเกิดอัมพาต

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาอัมพาตแล้ว การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและการกู้คืนสมรรถภาพให้ดีที่สุด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหลังเกิดอัมพาตสามารถทำได้โดย:

 1. การทำกายภาพบำบัด (Physical therapy): เพื่อฝึกซ้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อที่เสียหาย

 2. การทำกายภาพบำบัดเสริมความยืดหยุ่น (Occupational therapy): เพื่อฝึกซ้อมให้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆ มีความยืดหยุ่น

 3. การสนับสนุนจิตใจและกำลังใจ (Psychological support): เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการฟื้นฟูและกู้คืนสมรรถภาพ

 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต (Lifestyle modification): เพื่อป้องกันการเกิดอัมพาตครั้งต่อไป

 5. การให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในที่บ้าน: เพื่อให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลรู้วิธีการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอัมพาต

สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีก

นวดเป็นหนึ่งในวิธีการส่งเสริมสุขภาพและความผ่อนคลายในผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก การนวดส่วนที่เสียหายเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการประกอบด้วยขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้:

 1. ขั้นตอนเตรียมการ: ให้พาผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งที่สบาย และให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย

 2. ขั้นตอนการนวด: ให้ใช้มือนวดในการกดและนวดกล้ามเนื้อในส่วนที่เสียหายอย่างอ่อนโยนและสบาย ๆ เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและซึมเศร้าในส่วนที่เสียหาย

 3. ขั้นตอนการนวดใบหน้า: ในกรณีที่เกิดอัมพาตครึ่งซีกใบหน้า การนวดใบหน้าอาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อใบหน้าที่หย่อนล้า

การนวดนี้อาจเป็นเพียงการนวดเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและการซึมเศร้าในส่วนที่เสียหาย แต่จำเป็นต้องระวังในการนวดอย่างอ่อนโยนและเสียสละ เนื่องจากสภาพอาการของผู้ป่วยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและสภาพอารมณ์ หากต้องการนวดเพิ่มเติมหรือนวดในส่วนที่ซับซ้อนกว่านี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อขอคำแนะนำและดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: อัมพาต หาย ได้ ไหม สูตร นวด อัมพาตครึ่งซีก, อัมพาตครึ่งซีก เกิดจากอะไร, อัมพาตครึ่งซีก pantip, การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, อัมพาตครึ่งซีกใบหน้า, คู่มือ กายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, อัมพาตครึ่งซีกซ้าย, อัมพาตครึ่งซีก อาการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อัมพาต หาย ได้ ไหม

หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / EP.43
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / EP.43

หมวดหมู่: Top 11 อัมพาต หาย ได้ ไหม

อัมพาตมีความรู้สึกไหม

อัมพาตมีความรู้สึกไหม: ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาการและการดูแล

คำนำ

อัมพาตเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สมอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการตีบหัวใจหรือข้อผิดพลาดในระบบหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดเลือดสมองและความเสี่ยงในการเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันที ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอัมพาตมีความรู้สึกไหม การวินิจฉัย และการรักษา โปรดทราบว่าบทความนี้มีเจตนาให้เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้น และไม่ใช่แทนการปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการเสียหายใดๆ หรือสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ โปรดติดต่อแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินและการรักษาที่เหมาะสม

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของอัมพาต

อัมพาตมีหลายสาเหตุแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักคือ อัมพาตเกิดจากภาวะขาดเลือดสมอง (Ischemic Stroke) และอัมพาตเกิดจากการแตกหรือขาดเลือดในสมอง (Hemorrhagic Stroke) โดยในแต่ละประเภทจะมีสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน

1. อัมพาตเกิดจากภาวะขาดเลือดสมอง (Ischemic Stroke)

อัมพาตเกิดจากภาวะขาดเลือดสมองเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 80-85% ของอัมพาตทั้งหมด สาเหตุของอาการนี้คือการขาดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่ขัดข้องหรือปิดกั้นเส้นทางหลอดเลือดที่บำรุงเลือดสมอง อาทิเช่น การเกิดตะกอนหรือเส้นเลือดอุดตัน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะขาดเลือดสมองอาจมาจาก:

 • สิ่งต้านลมช่วงหัวใจที่สะสมตามเส้นทางของหลอดเลือด ซึ่งอาจก่อให้เกิดตะกอนหรือการอุดตันของเส้นทางเลือด
 • โรคหัวใจขาดเลือด (Coronary artery disease) ทำให้ตัวแยกของลูกน้ำเกิดขึ้นภายในหัวใจ และเมื่อขยับมีโอกาสขาดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Cerebral artery stenosis or occlusion) ซึ่งเป็นโรคของหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจากการกดหรืออุดตันของเส้นทางเลือดในสมอง
 • โรคหัวใจวาย (Cardiomyopathy) ที่ทำให้การกระทำของหัวใจลดลง ส่งผลให้เกิดตะกอนหรืออุดตันในสมอง

2. อัมพาตเกิดจากการแตกหรือขาดเลือดในสมอง (Hemorrhagic Stroke)

อัมพาตเกิดจากการแตกหรือขาดเลือดในสมอง เป็นส่วนน้อยของอัมพาตประมาณ 15-20% โดยสาเหตุที่เกิดคือ การแตกของหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะแน่นหลอดเลือดสูง นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นจาก:

 • โรคของหลอดเลือดสมอง (Cerebral aneurysm) ที่เกิดขึ้นเมื่อผนังของหลอดเลือดสมองมีลักษณะอ่อนแอและเปราะหมายถึงการแตกหรือขาดเลือดในสมอง
 • การติดเชื้อในสมอง (Intracranial infection) ทำให้เกิดการอัมพาตได้
 • การติดเชื้อที่ก่อให้เกิดน้ำหนักในสมอง (Intracranial hematoma) สามารถเกิดจากการบาดเจ็บของศีรษะหรือโรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง

ปัจจัยเสี่ยง

มีปัจจัยหลายอย่างที่เสี่ยงทำให้คนมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตมากขึ้น การทำความเข้าใจในปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราระมัดระวังและคำนึงถึงสุขภาพของเรา:

 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด: ความดันโลหิตสูง (hypertension), โรคหัวใจขาดเลือด (coronary artery disease), โรคหัวใจวาย (cardiomyopathy) เป็นต้น

 2. ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม: การบริโภคอาหารที่มีระดับไขมันสูง, การสูบบุหรี่, การดื่มแอลกอฮอล์, ไม่เคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายน้อย

 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มีอาการและก่อให้เกิดอัมพาต: โรคเบาหวาน (diabetes), โรคตับอักเสบ (hepatitis), โรคมะเร็ง เป็นต้น

 4. ปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้: การควบคุมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการเลิกสูบบุหรี่

 5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม: บางครั้งอาจมีประวัติของโรคอัมพาตในครอบครัว

 6. อายุ: ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น

 7. เพศ: ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตมากกว่าผู้หญิง

อาการของอัมพาต

อาการของอัมพาตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ส่วนของสมองที่เกิดความเสียหาย และความรุนแรงของอาการ ส่วนใหญ่อาการของอัมพาตที่พบบ่อยมีดังนี้:

 1. อาการแบบเดี่ยวและทันต่อเวลา: ผู้ที่เป็นอัมพาตบางรายอาจมีอาการแย่ลงทีละน้อย แต่ก็ค่อยๆ ควบคุมมากขึ้นในช่วงเวลาอื่นๆ

 2. อาการเสียฟังหรือพูดหรือทั้งคู่: บางคนอาจเกิดภาวะเสียภาษา (aphasia) ทำให้ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจคำพูดได้

 3. อาการอ่อนแอของแขนหรือขา: ความเสียหายที่ส่วนของสมองที่ควบคุมกล้ามเนื้อแขนหรือขาอาจทำให้เกิดอาการอ่อนแอหรือมีปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหว

 4. ปวดศีรษะ: บางครั้งอาจมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย

 5. สมองทึบ: บางคนอาจทำให้สมองทึบซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเภทของอัมพาต

การวินิจฉัยอัมพาต

การวินิจฉัยอัมพาตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย การวินิจฉัยอัมพาตทำได้โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่:

 1. การตรวจร่างกายและประวัติการเจ็บป่วย: การตรวจร่างกายและสอบถามประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการวินิจฉัยอัมพาต

 2. การใช้เครื่องมือภาพ: ภาพถ่ายส่องกล้องแสดงสภาพของสมอง เช่น การใช้เครื่องส่องกล้องดังกล่าวในสมอง (CT scan) หรือการใช้รังสีเอ็กซเรย์ที่สมอง (MRI)

 3. การวัดความดันโลหิต: เพื่อตรวจสอบความดันโลหิตที่ส่งผลต่ออัมพาต

 4. การตรวจสอบค่าตัวชีวประสิทธิ์ต่างๆ: เช่น การตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด (blood sugar), การตรวจสอบระดับไขมันในเลือด (lipid profile) เป็นต้น

การรักษาอัมพาต

การรักษาอัมพาตจำแนกเป็นสองประเภทหลักคือการรักษาแบบทันเวลา (Acute treatment) และการรักษาแบบระยะยาว (Long-term treatment)

 1. การรักษาแบบทันเวลา: เมื่อมีอาการของอัมพาต การดำเนินการทันเวลาเป็นสำคัญในการลดความเสียหายและเสี่ยงในการเสียชีวิต การรักษาแบบทันเวลาอาจรวมถึงการให้ยาลดความเสี่ยงในการเกิดการแข็งตัวของเส้นเลือด (antiplatelet agents) หรือการให้ยาลดความเสี่ยงในการเกิดตะกอนในเส้นเลือด (anticoagulants)

 2. การรักษาแบบระยะยาว: การรักษาแบบระยะยาวมุ่งเน้นในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น การสอบถามให้หยุดสูบบุหรี่ การควบคุมการกินอาหารและการออกกำลังกาย การรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังควรมีการตรวจสอบสุขภาพอย่างเป็นระยะเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงและเพื่อควบคุมสภาพของอาการ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. อัมพาตคืออะไร?

  อัมพาตเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดที่ส่งเลือดไปยังสมองถูกขัดข้อง และอาจเกิดจากภาวะขาดเลือดสมอง (Ischemic Stroke) หรือการแตกหรือขาดเลือดในสมอง (Hemorrhagic Stroke)

 2. ปัจจัยเสี่ยงของอัมพาตคืออะไร?

  ปัจจัยเสี่ยงของอัมพาตประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหัวใจวาย, และพฤติกรรมที่เสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์

 3. มีอาการของอัมพาตอะไรบ้าง?

  อาการของอัมพาตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ส่วนของสมองที่เกิดความเสียหาย แต่อาการที่พบบ่อยได้แก่ อาการแบบเดี่ยวและทันต่อเวลา, อาการเสียฟังหรือพูดหรือทั้งคู่, อาการอ่อนแอของแขนหรือขา, ปวดศีรษะ, และสมองทึบ

 4. การวินิจฉัยอัมพาตใช้เทคนิคอะไรบ้าง?

  การวินิจฉัยอัมพาตใช้เครื่องมือภาพเช่น CT scan และ MRI เพื่อส่องกล้องสมอง รวมถึงการวัดความดันโลหิต และการตรวจสอบค่าตัวชีวประสิทธิ์ต่างๆ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง

 5. การรักษาอัมพาตมีวิธีอะไรบ้าง?

  การรักษาอัมพาตมีการรักษาแบบทันเวลาเพื่อลดความเสียหายและการรักษาแบบระยะยาวเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อาจรวมถึงการให้ยาลดความเสี่ยงในการเกิดการแข็งตัวของเส้นเลือดและยาลดความเสี่ยงในการเกิดตะกอนในเส้นเลือด

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตรักษาอย่างไร

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตรักษาอย่างไร: คู่มือและข้อมูลละเอียด

คำอธิบาย: บทความนี้เป็นคู่มือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตรักษาอย่างไร โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาต การวินิจฉัย และวิธีรักษาต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งนักศึกษาทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

โรคอัมพฤกษ์อัมพาต (Cerebrovascular Accident) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในสมอง เกิดจากความผิดปกติในหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังสมอง ซึ่งอาจเป็นเพราะอาการตีบหรืออาการอื่นที่ส่งผลให้หลอดเลือดในสมองแตกหรือตีบ ทำให้เลือดหยุดไหลไปยังส่วนของสมองที่กำหนดหน้าที่หยุดทำงาน

ในบางกรณี เมื่อเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตแล้ว ส่วนหนึ่งของสมองอาจได้รับเลือดไม่เพียงพอ ทำให้เกิดพายุตีบ (seizure) หรืออาจทำให้เกิดการสูญเสียควบคิด ความจำ หรือการสูญเสียการควบคุมตัว รวมถึงอาจเกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตได้ การรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตจำเป็นต้องทำอย่างรวดเร็วและแน่นอนเนื่องจากอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสมองและชีวิตผู้ป่วย

สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต:

โรคอัมพฤกษ์อัมพาตมักเกิดจากภาวะที่ทำให้หลอดเลือดที่ส่งเลือดไปยังสมองเกิดความผิดปกติ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ:

 1. การตีบหรืออาการอื่นที่ส่งผลให้เกิดการตีบของหลอดเลือดในสมอง
 2. การเกิดลิ่มเลือดขนานหรือการตีบในหลอดเลือดขนาน (Carotid artery dissection)
 3. การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมอง (Cerebral aneurysm)
 4. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
 5. โรคเบาหวาน (Diabetes)
 6. โรคหัวใจ (Heart disease)
 7. โรคไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)
 8. โรคหลอดเลือดในสมองอักเสบ (Vasculitis)

อาการของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต:

อาการของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนของสมองที่เกิดความผิดปกติ และความรุนแรงของอาการ อาการสำคัญที่พบบ่อยคือ:

 1. อาการตกขา (Leg weakness) และอาการหน้ามืด (Facial drooping) ที่ข้างเดียวของตัว
 2. อาการหมดสติ (Unconsciousness) หรืออาจมีอาการหน้ามืดเฉียบพลัน (Transient ischemic attack – TIA)
 3. อาการเจ็บคอ และปวดศีรษะรุนแรง (Severe headache)
 4. อาการคลำไปทางข้างเดียวของตัว (Unilateral numbness)
 5. อาการตามข้างเดียวของตัวควบคุมไม่ได้ (Unilateral loss of coordination)
 6. การพูดไม่ชัดเจน (Slurred speech) หรือขี้เสียงไม่สามารถสื่อสารได้ (Inability to speak)

การวินิจฉัยโรคอัมพฤกษ์อัมพาต:

เมื่อมีอาการของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะทำการตรวจสอบอาการ ประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของอาการ นอกจากนี้ การใช้เทคนิคการรักษาทางการแพทย์เชิงลึก เช่น การทำคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram – EEG) และการส่องกล้องทางหลอดเลือดในสมอง (Cerebral angiography) อาจจะใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในสมองและหลอดเลือด

การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต:

การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตจำเป็นต้องทำโดยทันทีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดพายุตีบหรือสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อสมอง การรักษาอาจแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ:

 1. การรักษาภายนอกที่โรงพยาบาล:

  • การให้ยาลดความแข็งของเลือด (Anticoagulants) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการตีบในหลอดเลือดสมอง
  • การให้ยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด (Antiplatelet agents) เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการตีบในหลอดเลือดสมอง
  • การให้ยาขยายหลอดเลือด (Vasodilators) เพื่อช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
  • การเจาะรักษาทำลิ่มเลือดหรือตีบในหลอดเลือดในสมองที่เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
 2. การฟื้นฟูและการดูแลหลังการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต:

  • โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดอาการซ้ำในอนาคต จำเป็นต้องรับการดูแลในโรงพยาบาล หรือการเยี่ยมชมแพทย์เพื่อตรวจสอบสภาพของสมองและสภาพทางร่างกายอยู่เสมอ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

คำถามที่ 1: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถป้องกันได้หรือไม่?

คำตอบ: การป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปได้โดยการดูแลสุขภาพอย่างดี รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เช่น การควบคุมความดันโลหิต การดูแลสุขภาพใจและหลอดเลือด การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

คำถามที่ 2: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถรักษาหายได้หรือไม่?

คำตอบ: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่รักษาหายได้ แต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดอาการ การรักษาที่ทำเร็วและถูกต้องมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงในการเกิดพายุตีบหรือภาวะที่อาจส่งผลกระทบให้กับสมองและชีวิตผู้ป่วย

คำถามที่ 3: การฟื้นฟูหลังจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตใช้เวลานานนับเดือนหรือปี?

คำตอบ: การฟื้นฟูหลังจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอาจใช้เวลานานนับเดือนหรือปี ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการ และความเต็มใจในการดูแลรักษาตัวเองของผู้ป่วย โดยความร่วมมือของครอบครัวและทีมแพทย์ในการฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้

คำถามที่ 4: สถานที่ใหนที่มีการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีคุณภาพ?

คำตอบ: การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตต้องการความชำนาญและทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานี้ สามารถค้นหาสถานที่รักษาที่มีความเชี่ยวชาญดังกล่าวที่โรงพยาบาลภูมิภาค หรือสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโรคอัมพฤกษ์อัมพาตในพื้นที่ใกล้เคียง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maycamtay.net

สูตร นวด อัมพาตครึ่งซีก

สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีก: การแก้ปัญหาอัมพาตและการดูแลที่บ้าน

หมวดหมู่: สุขภาพและการดูแลรักษา

สำหรับบุคคลที่เคยพบเห็นหรือเคยเจอกับอัมพาต อาจจะรู้สึกว่าเป็นอาการที่น่ากลัว และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการทำกิจวัตรประจำวัน อัมพาตคืออาการที่เกิดจากภาวะขาดเลือดหรือความขัดข้องในส่วนหนึ่งของสมองทำให้เกิดอาการพิการทางการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ด้วยประสิทธิภาพตามปกติ

ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับสูตรนวดอัมพาตครึ่งซีกที่อาจช่วยลดอาการและส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูหลังจากเกิดอัมพาต นอกจากนี้ยังจะเสนอข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองหลังจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นอัมพาต ซึ่งมีบทความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ อ่านต่อเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเสมอ!

สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีกคืออะไร?

สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีกเป็นเทคนิคในการนวดและรักษาที่มุ่งเน้นให้การไหลเวียนของเลือดในส่วนของสมองที่เกิดอาการอัมพาตมีการดำเนินการอย่างเป็นประสบการณ์ การทำนวดอัมพาตครึ่งซีกนี้จะช่วยกระตุ้นเส้นประสาทและเสริมสร้างการเคลื่อนไหวของขาด้านที่เป็นอัมพาต ทำให้เกิดการคืบควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และช่วยลดอาการพิการให้กลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น

ขั้นตอนการนวดอัมพาตครึ่งซีก

การนวดอัมพาตครึ่งซีกคือกระบวนการที่ควรมีการตรวจสอบและดูแลอย่างถูกต้องเนื่องจากอาการของผู้ป่วยอาจมีความหนักหน่วงหรือต่อเนื่อง ดังนั้น การนวดควรทำโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต ขั้นตอนการนวดอัมพาตครึ่งซีกประกอบด้วย:

 1. สำรวจสภาพร่างกาย: การสำรวจประวัติการเจ็บป่วยและสภาพร่างกายเพื่อให้ทราบถึงขนาดของอาการอัมพาตและความรุนแรงของอาการ การสำรวจจะช่วยให้นักกายภาพบำบัดสามารถวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้

 2. แบ่งประเภทอัมพาต: ต้องทราบว่าอาการอัมพาตเกิดจากสาเหตุใด โดยสามารถแบ่งออกเป็นอัมพาตที่เกิดจากขาดเลือด (อัมพาตหลายสาเหตุ) หรืออัมพาตเนื่องจากการเกิดภาวะลิ่มเลือด (อัมพาตฮีโมรากิก) เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

 3. นวดและกายภาพบำบัด: หลังจากที่นักกายภาพบำบัดได้ทราบถึงสภาพและอาการของผู้ป่วย จะเริ่มดำเนินการนวดและกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคอัมพาตครึ่งซีก เช่น การนวดกล้ามเนื้อที่อัมพาต การดึงยกขาด้านที่ไม่เคลื่อนไหว และการกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหว การนวดและกายภาพบำบัดนี้จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมเคลื่อนไหวของขาด้านที่เป็นอัมพาต และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูหลังจากเกิดอัมพาต

 4. ฝึกซ้อม: หลังจากการนวดและกายภาพบำบัดครบถ้วนแล้ว นักกายภาพบำบัดจะฝึกซ้อมกับผู้ป่วยให้สามารถใช้ขาด้านที่เป็นอัมพาตได้ด้วยประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมนี้มีการเคลื่อนไหวตามลำดับขั้นตอนที่นักกายภาพบำบัดได้วางแผนไว้เพื่อให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างสมองและประสาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขา ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมที่ต้องมีความสำเร็จควบคู่กับความอดทนของผู้ป่วย

คำแนะนำและการดูแลตัวเองหลังจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นอัมพาต

หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยสูตรนวดอัมพาตครึ่งซีก จำเป็นต้องมีการดูแลและทำความเข้าใจในอาการเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ดังนี้คือคำแนะนำและการดูแลตัวเองหลังจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นอัมพาต:

 1. การทำกิจวัตรประจำวัน: ควรมีการติดตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การนั่ง ยืน หรือเดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการใช้อาวุธเสริมเป็นต้น สำหรับบางผู้ป่วยอาจต้องใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มเติม

 2. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพทั้งกายและจิตใจ แต่อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถของผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนการออกกำลังกายเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการเคลื่อนไหว

 3. การดูแลสุขภาพ: ให้คำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพทางร่างกายและเฝ้าระวังอาการที่อาจเปลี่ยนแปลง

 4. การรับประทานอาหาร: ควรมีการตรวจสอบสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบสภาพทางร่างกายและเฝ้าระวังอาการที่อาจเปลี่ยนแปลง

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: อัมพาตเกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

คำตอบ: อัมพาตเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ขาดเลือดที่สมอง (อัมพาตหลายสาเหตุ) หรือเนื่องจากการฉีดลิ่มเลือดในสมอง (อัมพาตฮีโมรากิก)

คำถาม: การนวดอัมพาตครึ่งซีกมีประสิทธิภาพหรือไม่?

คำตอบ: การนวดอัมพาตครึ่งซีกเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอาการอัมพาตและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเคลื่อนไหว แต่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการรักษาและการฝึกซ้อมของผู้ป่วยเอง

คำถาม: การฝึกซ้อมหลังจากการนวดอัมพาตครึ่งซีกเป็นอย่างไร?

คำตอบ: การฝึกซ้อมหลังจากการนวดอัมพาตครึ่งซีกจะเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ขาด้านที่เป็นอัมพาตได้ด้วยประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกซ้อมที่วางแผนและปรับเปลี่ยนตามความคืบควบคู่กับความสามารถของผู้ป่วย

คำถาม: สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีกสามารถทำได้ที่ไหน?

คำตอบ: สูตรนวดอัมพาตครึ่งซีกควรทำโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยอัมพาต สามารถนวดและฝึกซ้อมที่สถานพยาบาลที่มีบริการนวดอัมพาตครึ่งซีก และควรได้รับการประเมินสภาพร่างกายและสภาพอาการก่อนการนวดเสมอ

อัมพาตครึ่งซีก เกิดจากอะไร

อัมพาตครึ่งซีก เกิดจากอะไร: อาการ สาเหตุ และการรักษา

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งเป็นอาการขาดควบคู่ของกล้ามเนื้อและการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ครึ่งหนึ่งของร่างกาย บทความนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และการรักษาของอัมพาตครึ่งซีก อาทิ การก่อการรับรู้เบื้องต้น การวินิจฉัย และวิธีการบำบัดให้กลับคืบควบคุมการเคลื่อนไหวกลับมาได้อีกครั้ง

ความหมายของอัมพาตครึ่งซีก

อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) เป็นอาการที่ตัวผู้ป่วยขาดการควบคุมของกล้ามเนื้อในครึ่งหนึ่งของร่างกาย อาการนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพหนึ่งของสมองที่เสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลให้ระบบประสาทกลายเปลี่ยนการส่งสัญญาณของกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ อัมพาตครึ่งซีกส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ทั้งที่วัยหนูและผู้ใหญ่

อาการของอัมพาตครึ่งซีก

อาการหลักของอัมพาตครึ่งซีกคือความยากลำบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อในครึ่งหนึ่งของร่างกาย อาการที่พบบ่อย ๆ ได้แก่:

 1. อาการอัมพาต (Paralysis): มือและขาของครึ่งหนึ่งของร่างกายอาจขาดการควบคุมหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

 2. ความรู้สึกที่เสื่อมสภาพ: คนที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกอาจสูญเสียความรู้สึกในส่วนที่เกิดอาการอัมพาต นอกจากนี้อาจมีอาการรู้สึกความชื้นหรือหมดความรู้สึก

 3. ความรู้สึกที่เพิ่มขึ้น: อาจมีอาการความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นเช่น เจ็บแน่น ร้อน หรือหนาว

 4. การควบคุมระดับพลังงาน: คนที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกอาจมีปัญหาในการควบคุมระดับพลังงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและกิจวัตรประจำวัน

สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีก

อัมพาตครึ่งซีกเกิดขึ้นเมื่อส่วนหนึ่งของสมองที่ควบคุมกล้ามเนื้อในครึ่งหนึ่งของร่างกายเสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจมาจากหลายปัจจัย ได้แก่:

 1. อาการหลอนของหลอดเลือดสมอง (Stroke): เป็นสาเหตุที่เกิดอัมพาตครึ่งซีกบ่อยที่สุด มักเกิดจากการตีบ หรืออาจเกิดจากการตีบของหลอดเลือดสมองหรือการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง ทำให้เกิดภาวะขาดเลือดสมองและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว

 2. อาการปอดลอย (Pulmonary embolism): เกิดเมื่อมีการอุดตันของหลอดเลือดปอดที่มีเลือดแข็งในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดอาการเสียชีวิตเฉียบพลันในบางกรณี

 3. โรคอัมพาตเนื่องจากเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor): การเกิดเนื้องอกในสมองอาจก่อให้เกิดการขาดควบคุมของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวในครึ่งหนึ่งของร่างกาย

 4. การเกิดการระคายเคืองในสมอง (Brain Injury): อาจเกิดจากอาการชนของหัวหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองเสียหาย

 5. โรคที่กระทำต่อระบบประสาท (Neurological Disorders): อาจเกิดจากโรคหลายชนิดเช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือโรคของระบบประสาทส่วนกลางอื่น ๆ

การวินิจฉัยอัมพาตครึ่งซีก

การวินิจฉัยอัมพาตครึ่งซีกเริ่มต้นด้วยการสำรวจอาการและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย การตรวจร่างกายและระบบประสาทเพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของอาการ นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคการฉายรังสี เช่น คอมพิวเตอร์ไทโมกราฟี (CT scan) หรือภูมิความร้อนแม่เหล็กส่องกล้ามเนื้อ (MRI) และการตรวจสอบการทำงานของระบบประสาท เช่น การตรวจสอบการส่งสัญญาณเชิงน้ำนั้นยังคงมีความสำคัญในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย

การรักษาอัมพาตครึ่งซีก

การรักษาอัมพาตครึ่งซีกต้องการการจัดการอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายและการส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท รายละเอียดการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ ซึ่งอาจประกอบด้วย:

 1. การฟื้นฟูร่างกาย: ผู้ป่วยอาจต้องทำกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 2. การบำบัดเชิงน้ำนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงระบบประสาทให้ทำงานได้ดีขึ้น

 3. การฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะควบคุมการเคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดอาการ

การควบคุมสภาพความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และการควบคุมโรคภูมิคุ้มกัน เช่น การควบคุมความดันโลหิต ลดความเครียด และควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัมพาตครึ่งซีก

 1. การควบคุมอาหาร: การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมต่ำ ลดการบริโอเดิน และการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้มากเป็นอย่างมาก สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัมพาตครึ่งซีกได้

FAQ

 1. อัมพาตครึ่งซีกเกิดจากสาเหตุอะไร?
 • อัมพาตครึ่งซีกเกิดจากความเสียหายในส่วนหนึ่งของสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อในครึ่งหนึ่งของร่างกาย สาเหตุที่เกิดอาจมาจากการหลอนของหลอดเลือดสมอง (Stroke), การระคายเคืองในสมอง (Brain Injury), โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย
 1. อัมพาตครึ่งซีกมีอาการอย่างไร?
 • อาการหลักของอัมพาตครึ่งซีกคือความยากลำบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อในครึ่งหนึ่งของร่างกาย อาการที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ อาการอัมพาต (Paralysis) ความรู้สึกที่เสื่อมสภาพ ความรู้สึกที่เพิ่มขึ้น และควบคุมระดับพลังงานไม่ดี
 1. วิธีการวินิจฉัยอัมพาตครึ่งซีก?
 • การวินิจฉัยอัมพาตครึ่งซีกเริ่มต้นด้วยการสำรวจอาการและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกายและระบบประสาท และอาจใช้เทคนิคการฉายรังสี เช่น คอมพิวเตอร์ไทโมกราฟี (CT scan) หรือภูมิความร้อนแม่เหล็กส่องกล้ามเนื้อ (MRI) เพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของอาการ
 1. อาการอัมพาตครึ่งซีกสามารถรักษาหายได้หรือไม่?
 • การรักษาอัมพาตครึ่งซีกจำเป็นต้องการการรักษาอย่างรอบคอบและการฟื้นฟูร่างกาย ความหายขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ ในบางกรณีที่เกิดจากสาเหตุรุนแรง เช่น อาการหลอนของหลอดเลือดสมอง (Stroke) อาจเสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้เคียง

พบใช่ 12 อัมพาต หาย ได้ ไหม.

อัมพฤกษ์ อัมพาต สาเหตุ อาการ และ การรักษา - Premiere Home Health Care
อัมพฤกษ์ อัมพาต สาเหตุ อาการ และ การรักษา – Premiere Home Health Care
อัมพาตรักษาหายไหม? – Chewa Healthcare
อัมพาตรักษาหายไหม? – Chewa Healthcare
อัมพฤกษ์ อัมพาต สาเหตุ อาการ และ การรักษา - Premiere Home Health Care
อัมพฤกษ์ อัมพาต สาเหตุ อาการ และ การรักษา – Premiere Home Health Care
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 - Youtube
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 – Youtube
ใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก
ใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก” โรคที่ จัสติน บีเบอร์ กำลังเผชิญ เป็นแล้วหาย
อัมพาต อ่อนแรงครึ่งซีกจากหลอดเลือดสมองตีบ รักษาอย่างไร-กินยาอะไร?? | หมอยามาตอบ Ep.69 - Youtube
อัมพาต อ่อนแรงครึ่งซีกจากหลอดเลือดสมองตีบ รักษาอย่างไร-กินยาอะไร?? | หมอยามาตอบ Ep.69 – Youtube
หนึ่งคำถามที่คนไข้ทุกคนต้องถาม
หนึ่งคำถามที่คนไข้ทุกคนต้องถาม “อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นแล้วหายไหม? เมื่อไหร่จะดีขึ้น?” – Youtube
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต้นเหตุอัมพาต ที่คนอายุน้อยและวัยทำงานก็เป็นได้ - Praram 9 Hospital
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต้นเหตุอัมพาต ที่คนอายุน้อยและวัยทำงานก็เป็นได้ – Praram 9 Hospital
อัมพาต หายได้ด้วยกำลังใจ – Chewa Healthcare
อัมพาต หายได้ด้วยกำลังใจ – Chewa Healthcare
9 ข้อควรรู้ของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
9 ข้อควรรู้ของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูให้หายขาดได้หรือไม่ - Youtube
อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูให้หายขาดได้หรือไม่ – Youtube
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 - Youtube
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 – Youtube
อัมพาต - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย์
อัมพาต – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์กลับมาเดินได้ - Youtube
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์กลับมาเดินได้ – Youtube
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต !
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ต้นเหตุ อัมพฤกษ์ อัมพาต !
เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับโรค ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell'S Palsy)
เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับโรค ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’S Palsy)
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รู้ก่อนรักษาได้ - Youtube
สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รู้ก่อนรักษาได้ – Youtube
โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell'S Palsy หายได้แต่ควรป้องกัน - รามา แชนแนล
โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell’S Palsy หายได้แต่ควรป้องกัน – รามา แชนแนล
Brain Story By หมอแน๊ต] โรคหน้าเบี้ยว ????????????????'???? ???????????????????? หายได้ แค่รักษาทัน????????????‍⚕️ #โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกคืออะไรและเกิดจากอะไร ▫️ คือภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ที่มา
Brain Story By หมอแน๊ต] โรคหน้าเบี้ยว ????????????????’???? ???????????????????? หายได้ แค่รักษาทัน????????????‍⚕️ #โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกคืออะไรและเกิดจากอะไร ▫️ คือภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ที่มา
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / EP.43
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 – Youtube
อัมพฤกษ์ อัมพาต ต่างกันยังไง เป็นอัมพฤกษ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคจริงไหม
อัมพฤกษ์ อัมพาต ต่างกันยังไง เป็นอัมพฤกษ์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคจริงไหม
เส้นเลือดในสมองตีบ จําใครไม่ได้ ภาวะสมองเสื่อมแบบนี้ รักษาได้ไหม?
เส้นเลือดในสมองตีบ จําใครไม่ได้ ภาวะสมองเสื่อมแบบนี้ รักษาได้ไหม?
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 - Youtube
หายมั้ย? อัมพฤกษ์ / Ep.43 – Youtube
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
โรครัมเซย์ฮันท์ ซินโดรม สาเหตุใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอีสุกอีใสและงูสวัด
โรครัมเซย์ฮันท์ ซินโดรม สาเหตุใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอีสุกอีใสและงูสวัด
เกือบอัมพาต! เล่นโยคะหวังหายเมื่อย ซ้ำทำกายภาพไม่ดี เจอหมอนรองกระดูกแตก 3 ชิ้น
เกือบอัมพาต! เล่นโยคะหวังหายเมื่อย ซ้ำทำกายภาพไม่ดี เจอหมอนรองกระดูกแตก 3 ชิ้น
อัมพาตครึ่งซีกบนใบหน้า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด - โรงพยาบาลเวชธานี
อัมพาตครึ่งซีกบนใบหน้า ภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัด – โรงพยาบาลเวชธานี

ลิงค์บทความ: อัมพาต หาย ได้ ไหม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ อัมพาต หาย ได้ ไหม.

ดูเพิ่มเติม: blog https://maycamtay.net/may-han

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *