Máy phun sơn Aeropro R450
  • Máy phun sơn Aeropro R450
  • Máy phun sơn Aeropro R450
  • Máy phun sơn Aeropro R450
  • Máy phun sơn Aeropro R450
  • Máy phun sơn Aeropro R450

Máy phun sơn Aeropro R450

  • 8.000.000 ₫
  • Máy Phun Sơn

Chọn số lượng

Máy phun sơn Aeropro R450 Máy phun sơn Aeropro R450 8.000.000 ₫

Máy phun sơn Aeropro R450

Đây là một nhiệm vụ nặng nề máy phun sơn Aeropro Airless APR450 Phun một khu vực khá, ống tiêu chuẩn, phụ kiện, súng và Mẹo, tất cả có sẵn tại bất kỳ cửa hàng sơn áp lực hoặc trực tuyến với tại maycamtay.net

Sự lựa chọn nặng cho các nhà thầu nhỏ sơn, chủ người siêng năng tài sản và các nhà thầu lớn với nhu cầu phun thường xuyên.