1,maycamtay.net chấp nhận các hình thức thanh toán nào?

- maycamtay.net nhận thanh toán bằng thẻ ATM 

- Với thanh toán tiền mặt, maycamtay.net sẽ thu tiền khi giao hàng cho bạn.